Lietuvos laisvosios rinkos institutas ragina Vyriausybę išvaduoti verslą nuo valstybinės statistikos baudžiavos

Šį trečiadienį Vyriausybei svarstyti bus pateiktas Lietuvos Respublikos statistikos įstatymo pakeitimo įstatymo projektas.

 

Lietuvos laisvosios rinkos institutas nori dar kartą atkreipti Vyriausybės, verslininkų ir visuomenės dėmesį į negatyvias šio įstatymo nuostatas, leisiančias keroti biurokratijai ir griežtinti verslo kontrolę bei užkrausiančias papildomas išlaidas verslininkams. Instituto ekspertų nuomone, šias įstatymo nuostatas būtina panaikinti.

 

Įstatymo projekte numatomos plačios Statistikos departamento teisės: nemokamai gauti informaciją iš respondentų, tikrinti pateiktų duomenų tikslumą, nustatyti duomenų pateikimo tvarką, laiką ir formą. Projekte rašoma, kad „statistikos duomenų teikimas oficialiosios statistikos reikmėms yra pareiga ir duomenys yra teikiami nemokamai“. Be to, įstatymo projekte numatyta griežta respondentų atsakomybė – už statistinių duomenų parengimą ir pateikimą atsakingi asmenys gali būti traukiami atsakomybėn už šio įstatymo ir kitų su statistika susijusių teisės aktų pažeidimą Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka“.

 

LLRI verslo sąlygų tyrimų rezultatai rodo, kad Statistikos departamentas yra viena iš kelių dešimčių verslą kontroliuojančių institucijų, kurių nustatyti reikalavimai atima daug laiko ir brangiai kainuoja įmonėms. Sankcijos už tvarkos nesilaikymą leidžia statistikos darbuotojams grasinti įmonėms ir priverstinai išreikalauti duomenis. LLRI pasisako prieš prievartinį duomenų rinkimą. Vyriausybė turi atkreipti dėmesį į netinkamą statistikos duomenų rinkimo tvarką ir išlaisvinti verslininkus nuo valstybinės statistikos baudžiavos.

 

LLRI nuomone, statistiniai duomenys būtų daug tikslesni, jei jie būtų teikiami savanoriško susitarimo pagrindu. Tokia tvarka būtų naudinga tiek įmonėms, tiek pačiam Statistikos departamentui.