Kreipimasis į Lietuvos Respublikos Vyriausybę dėl specialiųjų apskaitos blankų panaikinimo

Norėdamos išreikšti susirūpinimą dėl Vyriausybėje įstrigusio sprendimo panaikinti specialiuosius apskaitos blankus, vienuolika verslo organizacijų 2004 m. kovo 30 d. išplatino kreipimąsi į Lietuvos Respublikos Vyriausybę, ragindamos ją artimiausiame posėdyje atsisakyti specialiųjų apskaitos blankų. Kreipimesi reiškiamas verslo bendruomenės rūpestis dėl delsimo priimti šį ypač svarbų ir būtiną sprendimą ir viltis, kad Vyriausybė, įvertinusi pateiktus argumentus, sugebės atsispirti smulkių interesų įtakai ir priims visai verslo visuomenei bei Lietuvos žmonėms naudingą sprendimą.

 


K R E I P I M A S I S

į Lietuvos Respublikos VYRIAUSYBĘ

Dėl specialiųjų apskaitos blankų atsisakymo

Mes, žemiau pasirašiusieji, kreipiamės į Lietuvos Respublikos Vyriausybę ragindami artimiausiame Vyriausybės posėdyje priimti nutarimą dėl specialiųjų apskaitos blankų atsisakymo. Verslo bendruomenę neramina delsimas priimant šį ypač svarbų ir būtiną sprendimą.

 

Pateikiame argumentus, kodėl būtina atsisakyti specialiųjų apskaitos blankų.

 

1. Specialieji apskaitos blankai neužtikrina Pridėtinės vertės mokesčio surinkimo, nes mokesčių administratorius visų pirma privalo tikrinti ūkinės komercinės operacijos įvykimo faktą. Be klaidų užpildytas specialusis blankas negarantuoja, kad juo užfiksuota tikrai įvykusi operacija.

 

2. Specialieji apskaitos blankai kainuoja jas išrašančioms įmonėms dideles sumas, siekiančias šimtus tūkstančių litų. Šie kaštai brangina paslaugas ir prekes, mažina gyventojų perkamąjį pajėgumą.

 

3. Lietuva būtų vienintelė Europos Sąjungos valstybė, naudojanti specialiuosius blankus. Tai byloja, kad Lietuvoje vyrauja nepasitikėjimo mokesčių mokėtoju atmosfera, o mokesčių administratoriai naudojasi atgyvenusiais ir neefektyviais administravimo metodais. Dėl to nukenčia šalies investicinis patrauklumas.

 

4. Specialiųjų blankų naudojimas prieštarautų ES teisės aktams, kurių reikalavimai turi būti visiškai įvykdyti iki š.m. gegužės 1-osios. ES šalys kryptingai diegia elektronines sąskaitų faktūrų formas, tuo tarpu vandens ženklais pažymėti specialieji blankai neatitinka laikmečio reikalavimų.

 

5. Specialiųjų blankų atsisakymas buvo numatytas ir deklaruotas, tad sprendimo nepriėmimas sukeltų sąmyšį ir nepasitenkinimą tarp verslo bendruomenės.

 

Tikimės, kad Vyriausybė, įvertinusi pateiktus argumentus, sugebės atsispirti smulkių interesų įtakai ir priims visai verslo visuomenei bei Lietuvos žmonėms naudingą sprendimą.

 

Asociacijos „Tarptautiniai prekybos rūmai Lietuva“ direktorius Algimantas Akstinas
Asociacijos „Investors‘ Forum“ direktorė Rūta Skyrienė
Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacijos generalinis direktorius Rimas Varkulevičius
Lietuvos bankų asociacijos prezidentas Eduardas Vilkelis
Lietuvos laisvosios rinkos instituto prezidentas Ugnius Trumpa
Lietuvos nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos „Linava“ generalinis sekretorius Valdas Gilys
Lietuvos pramonininkų konfederacijos generalinio direktoriaus pavaduotojas Andrius Nikitinas
Lietuvos prekybos įmonių asociacijos vykdomasis direktorius Gediminas Žižys
Asociacijos „American Chamber of Commerce“ valdybos pirmininkas Rimtautas Vizgirda
Asociacijos „British Chamber of Commerce in Lithuania“ direktorė Sandra Kleizaitė
Kauno regiono smulkiųjų ir vidutinių verslininkų asociacijos valdybos pirmininkė Laima Mogenienė