Ekspertizė. Pastabos dėl Licencijavimo pagrindų patvirtinimo projekto

Šios LLRI pastabos pateiktos Ūkio ministerijai.
***
LLRI pastabos dėl Lietuvos Vyriausybės nutarimo dėl Licencijavimo pagrindų patvirtinimo projekto (12-1711-01)Lietuvos laisvosios rinkos institutas (LLRI) išnagrinėjo Lietuvos Vyriausybės nutarimo dėl Licencijavimo pagrindų patvirtinimo projektą (12-1711-01) ir teikia pastabas ir pasiūlymus.

LLRI siūlo Vyriausybės nutarimo projekto punktus 3.2 ir 3.3 išdėstyti taip:3.2. priskyrus atitinkamą licencijų išdavimo tvarką modeliui „A“ parengti ir priimti arba Lietuvos Respublikos Vyriausybei pateikti atitinkamų teisės aktų pakeitimus;
3.3. priskyrus atitinkamą licencijų išdavimo tvarką modeliui „D“ arba modeliui  „G“, pateikti Lietuvos Respublikos Vyriausybei atitinkamų teisės aktų pakeitimų projektus arba gauti Lietuvos Respublikos Vyriausybės pritarimą dėl modelio „D“ arba „G“ įtvirtinimo;

LLRI taip pat siūlo licencijavimo pagrindų 4 dalies 10 punkto paskutinį sakinį formuluoti taip:

Licencijavimo taisykles, kuriose detalizuojama šių Licencijavimo pagrindų 8.3 punkte nurodyto modelio „G“ ir “D” licencijų išdavimo tvarka, tvirtina Vyriausybė.

Tokia formuluotė užtikrintų, jog į didesnio pavojaus grupes būtų priskiriamos tik tos ūkinės veiklos ir licencijų išdavimo tvarkos, kuriose egzistuoja aiškiai identifikuojamas padidintas pavojus viešajam interesui. Vyriausybės pritarimo reikalavimas ne tik „G“, bet ir „D“ grupei, užtikrintų, jog į „D“ grupę būtų sunkiau be realaus pagrindo priskirti veiklas, kurios neturi didelės rizikos ir be trukdžių galėtų veikti „A“ grupėje.

Taip pat papildyti licencijavimo pagrindų 2 dalį 5.1 ir 5.2 punktais:

5.1.     Įstatymu numatyti visišką turtinę atsakomybę už žalą, patirtą dėl už veiklos licencijavimą atsakingos institucijos veiksmų.

5.2    Licencijomis ribojant tam tikrus verslus (produktus ir pan.), pereiti prie nuostatos “viskas leidžiama, kad nedraudžiama”, taigi, išskirti draudžiamus, o ne leidžiamus objektus.

Šie licencijavimo pagrindai padėtų institucijoms atsakingiau vykdyti licencijavimo veiklą ir kurtų aiškesnę licencijavimo tvarką. Ūkio subjektų dėl licencijavimo procesų patiriama žala būtų padengiama licencijuojančių institucijų. Kadangi privačiame sektoriuje, esant paklausai išsivysto įvairaus pobūdžio licencijos, sertifikatai ir jų atitikmenys, valdžios institucijų privalomas licencijavimo sukeltos išlaidos ūkio subjektams turėtų būti kompensuojamos pačių institucijų, nes valstybinis licencijavimas didžiąja dalimi yra skirtas viešojo intereso apsaugai. Taip pat nebeliktų poreikio turėti baigtinį leidžiamų licencijuojamų veiklų sąrašą, kuris nuolat kinta ir neatspindi rinkoje egzistuojančio veiklų spektro.