Būtina nuosekliai ir iš esmės supaprastinti darbo migracijos sistemą, taikant kuo mažiau išlygų ir išimčių

Dėl Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ Nr. IX-2206 2, 4, 11, 21, 26, 28, 33, 35, 36, 40, 43, 44, 44¹, 44², 45¹, 46, 49, 49, 50, 53, 54, 56, 57, 57¹, 58, 60, 61, 61¹, 62, 63, 63¹, 92, 94, 95, 103 ir 103¹ straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymo projekto Nr. 22-4545

Lietuvos laisvosios rinkos institutas (LLRI) įvertinęs Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ Nr. IX-2206 (Įstatymas) straipsnių1 ir priedo pakeitimo įstatymo projektą Nr. 22-4545 (Projektas) sveikina jo tikslus, įvardintus taip „trumpinti imigracijos procedūras ir plėsti jų prieinamumą“, „mažinti administracinę naštą užsieniečiui, darbdaviui ir valstybės institucijoms’“. Taip pat keliami tikslai „sudaryti galimybę darbdaviams pasirinkti, kokie užsieniečiai darbuotojai yra tinkamesni numatomiems darbams atlikti – ar tie, kurie turi tinkamą kvalifikaciją, ar tie, kurie turi darbo patirtį, ar tie, kurie neturi nei kvalifikacijos, nei patirties“.

Siekiant šių tikslų, įstatymo pataisomis būtina nuosekliai ir iš esmės supaprastinti darbo migracijos sistemą, taikant kuo mažiau išlygų ir išimčių. Todėl „prioritetinių užsieniečių grupių“ iškėlimas yra netikslingas.

Visus LLRI pasiūlymus skaitykite šioje nuorodoje.

1 Straipsniai: 2, 4, 11, 21, 26, 28, 33, 35, 36, 40, 43, 44, 44¹, 44², 45¹, 46, 49, 49⁴, 50, 53, 54, 56, 57, 57¹, 58, 60, 61, 61¹, 62, 63, 63¹, 92, 94, 95, 103 ir 103. 

Projektą remia