Ekspertizė. Užuot ribojus informaciją vartotojui reikia skatinti vartotojo atsakomybę

LLRI nepritaria siūlymui reikalauti, kad 80 proc. tabako gaminių pakelių paviršiaus užimtų įspėjamieji užrašai. Tokie pakeitimai sukurtų neigiamą įtaką turintį precedentą, apribotų konkurenciją rinkoje ir pakenktų laisvam ir informatyviam vartotojų pasirinkimui. LLRI mano, kad kur kas veiksmingiau būtų skatinti asmeninę vartotojų atsakomybę, įtvirtinant visišką finansinę atsakomybę dėl sukeltos žalos savo sveikatai. Efektyvesnė priemonė šiuo atveju būtų privatus sveikatos draudimas.

Toliau – LLRI argumentai, kurie buvo pateikti Seimo sveikatos reikalų komitetui.
***
Lietuvos laisvosios rinkos instituto pastabos dėl Tabako kontrolės įstatymo 8 straipsnio pakeitimo įstatymo projektui XIP-2356Įstatymo projektu (XIP-2356) siūloma pakeisti 8 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:
1. Lietuvos Respublikoje parduodami tabako gaminiai turi būti paženklinti teisės aktų nustatyta tvarka. Ant Lietuvos Respublikoje parduodamų tabako gaminių pakelių (pakuočių)  įspėjamieji užrašai turi būti spausdinami apatinėje geriausiai matomo (didžiausio) tabako gaminių pakelio (pakuotės) paviršiaus dalyje ir užimti ne mažiau kaip 80 procentų šio paviršiaus ploto.”

Tokio pobūdžio reikalavimas beveik visiškai suvienodintų tabako gaminių pakuotes ir žymiai apsunkintų gamintojų galimybes identifikuoti savo produkciją. Taip pat nėra aišku, kuo remiantis teikiamas šis siūlymas. Jeigu dabartiniai, mažesni perspėjimai atlieka savo funkciją, nėra pagrindžiama, kodėl siūloma juos didinti, o jeigu dabartiniai perspėjimai funkcijos neatlieka, nepaaiškinama, kodėl didesni perspėjimai galėtų būti efektyvesni.

Pakuotė padeda vartotojams pasirinkti gaminį. Tabako gamintojai gamina gražias ir informatyvias tabako gaminių pakuotes todėl, kad tai reikalinga ir naudinga vartotojui. Kokybiška pakuotė padeda atskirti legaliai pagamintus, kokybiškus produktus nuo nelegalių, prastesnės kokybės gaminių. Įstatymo projekto rengėjai daro klaidingą prielaidą, kad vartotojas pats nesirenka, o tik yra veikiamas reklamos ar pakuotės dizaino ir aklai perka tabako gaminius. Žmonėms kiekvieną dieną tenka priimti gerokai sudėtingesnius sprendimus nei tabako gaminių pirkimas, todėl įstatymo rengėjai be jokio pagrindo nuvertina vartotojų galimybę įvertinti ir pasirinkti tai, ko jiems reikia.

Užuot ribojus informaciją vartotojui reikia skatinti vartotojo atsakomybę. Įgyvendinant asmeninės atsakomybės principą ir skatinant vengti žalingų tabako vartojimo pasekmių, tikslinga įtvirtinti pilną finansinę atsakomybę dėl sukeltos žalos savo sveikatai. Valstybinis sveikatos apsaugos paslaugų apmokėjimas visiškai neskatina mažinti savo išlaidų sveikatos apsaugai renkantis sveikesnį gyvenimo būdą. Efektyvesnė priemonė šiuo atveju būtų privatus sveikatos draudimas. Draudimo bendrovės atsižvelgtų į rizikingą gyvenimo būdą ir įpročius, potencialiai didinančius atlygintinas sumas, o tai priverstų žmones apmąstyti, kiek jie sau gali leisti žaloti sveikatą.

Reklamos ar pakuočių draudimai ir apribojimai nesprendžia tabako produktų paklausos, noro rūkyti problemos, o tiesiog apriboja informacijos kiekį ir tokiu būdu daro žalą vartotojui. Pakuočių suvienodinimas reikalaujant 80% didžiausio pakuotės paviršiaus uždengti sveikatos perspėjimais turėtų įtakos tabako gaminių pardavimams, tačiau sunku pasakyti, koks jis būtų. Svarbu nepamiršti didelės žalos, kurią patirtų vartotojai ir gamintojai. Gamintojų patiriamą žalą taip pat galiausiai pajustų vartotojai, tabako gaminių pramonės darbuotojai, susijusių ūkio šakų atstovai.
80 procentų pakuotės didžiausio paviršiaus ploto suvienodinimas sumažins konkurenciją tabako rinkoje ir pakenks vartotojams. Apribojimai iškreiptų konkurenciją rinkoje, nes iš gamintojų būtų apribota galimybė pakuotės pagalba parodyti savo pranašumą. Butų apsunkintos sąlygos į rinką ateiti naujiems konkurentams, nes 80 procentų pakuotės didžiausio paviršiaus ploto suvienodinimas atimtų galimybę pabrėžti naujo gaminio išskirtinumą ir tokiu būdu iškovoti rinkos dalį.80 procentų pakuotės didžiausio paviršiaus ploto suvienodinimas nepanaikintų informacijos pateikimo vartotojui poreikio. Apribojus vieną reklamos būdą rinkoje esantys tabako produktų gamintojai suras kitų būdų kaip parodyti savo gaminio išskirtinumą. Pavyzdžiui, gamintojai gali pradėti naudoti dvigubas pakuotes – reikalavimus atitinkančią išorinę pakuotę ir vidinę, prekės ženklą atitinkančią pakuotę ar lankstinukus ir pan. Uždraudus vienus reklamos komunikacijos kanalus, suaktyvės reklama kitais kanalais.

Apribojimai sukurtų neigiamą įtaką turintį precedentą. 80 procentų didžiausio pakelio paviršiaus skyrimo įspėjamiesiems užrašams reikalavimo įvedimas sukurtų precedentą panašių reguliavimų įvedimui bei didinimui kitose srityse, tokiose kaip didelius kiekius kalorijų turintys maisto produktai, saldumynai ir kt. Vadovaujantis tokia pačia klaidinga argumentacija, vartotojai galėtų būti saugomi nuo maisto produktų pakuočių dizaino įtakos jų pasirinkimui. Reguliuojamų sričių sąrašas galėtų išsiplėsti neribotai.

Siūlomas reikalavimas – esminis prekės ženklo naudojimo apribojimas. Tabako gaminių pakuotė yra svarbi gamintojų prekinio ženklo dalis. Prekės ženklas yra gamintojų nuosavybė, į kurią jie investuoja ir kitaip vysto. Siūlomas pakuočių suvienodinimas gali būti vertinamas kaip gamintojų nuosavybės, tai yra, prekinio ženklo nusavinimas, todėl įvedus 80 procentų pakelio paviršiaus skyrimo įspėjimams reikalavimą, tabako produktų gamintojams turėtų būti kompensuojama už negalėjimą pasinaudoti nuosavybe, intelektiniu produktu. Įstatymo projektas neatsižvelgia į šią problemą.
IšvadosDėl visų išvardintų priežasčių LLRI siūlo nepritarti siūlymui reikalauti, jog 80 procentų didžiausio pakelių paviršiaus užimtų įspėjamieji užrašai. Tokie pakeitimai apribotų konkurenciją rinkoje, apsunkintų verslo sąlygas ir pakenktų laisvam ir informatyviam vartotojų pasirinkimui.