Ekspertizė. Draudimas alkoholiniais gėrimais prekiauti internetu – nepagrįstas

Siūloma uždrausti prekybą alkoholiniais gėrimais naudojant elektroninių ryšių priemones, įskaitant internetą. LLRI nuomone, toks žingsnis būtų nepagrįstas ir perteklinis, nes prekių ir paslaugų pirkimas internete yra plačiai paplitusi ir vartotojų įvertinta prekybos forma Lietuvoje. Internetinė prekyba tampa vis labiau populiari, vis daugiau prekių ir paslaugų perkeliamos į internetinę erdvę. Ši prekybos forma leidžia vartotojams taupyti lėšas ir laiką. Natūralu, kad, esant paklausai, alkoholinių gėrimų prekyba taip pat persikelia į internetinę erdvę. Internetinė prekyba ir alkoholinių gėrimų pristatymo į namus paslauga taip pat sumažina tikimybę, jog neblaivūs asmenys, siekdami įsigyti alkoholinių gėrimų, pasirodys viešoje vietoje arba vairuos transporto priemones.
LLRI siūlo nepritarti šiam siūlymui nepritarti.
Toliau – LLRI pastabos, pateiktos Seimo Sveikatos reikalų komitetui.

***
Lietuvos laisvosios rinkos instituto ekspertizė dėl  Lietuvos Respublikos Alkoholio kontrolės įstatymo 17 straipsnio 7 dalies pakeitimo ir 18 straipsnio 3 dalies papildymo įstatymo projekto (XIP-4189)Lietuvos laisvosios rinkos institutas (toliau – LLRI) išnagrinėjo Lietuvos Respublikos Alkoholio kontrolės įstatymo 17 straipsnio 7 dalies pakeitimo ir 18 straipsnio 3 dalies papildymo įstatymo projektą (XIP-4189) ir teikia pastabas ir pasiūlymus.

Įstatymo projekto 1 straipsnis siūlo pakeisti įstatymo 17 straipsnio 7 dalį ir ją išdėstyti taip:
,,7. Įmonėms, turinčioms licencijas verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, Lietuvos Respublikoje leidžiama juos įsigyti tik iš įmonių, turinčių licencijas gaminti alkoholinius gėrimus arba licencijas verstis didmenine prekyba jais, o parduoti – fiziniams asmenims tik toje prekybos vietoje, kuri įrašyta į licenciją, taip pat Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka juridiniams asmenims, užsienio juridinių asmenų filialams bei atstovybėms, perkantiems alkoholinius gėrimus reprezentacinėms reikmėms, ir užsienio valstybių diplomatinėms atstovybėms, konsulinėms įstaigoms bei tarptautinių organizacijų atstovybėms, akredituotoms Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijoje. Įmonėms, turinčioms licencijas verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, taip pat leidžiama Lietuvos Respublikoje reprezentacinėms reikmėms iš įmonių, turinčių licencijas verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, įsigyti tų grupių alkoholinių gėrimų, kuriais prekiauti joms teisės nesuteikia jų turima licencija.“

Įstatymo projekte siūlomas apribojimas iškreiptų konkurencines sąlygas, nes fiziniams asmenims prekyba būtų apribojama ir leidžiama tik licencijoje nurodytoje vietoje, tuo tarpu juridiniams asmenims paliekamos ankstesnės sąlygos. Aiškinamajame rašte teigiama, kad šiuo apribojimu yra siekiama užkirsti kelią alkoholinių gėrimų pristatymui į namus, nes (citata iš įstatymo projekto aiškinamojo rašto) „šiuo būdu alkoholiniai gėrimai dažniausiai įsigyjami galutinai prisigerti“. Taip pat teigiama, jog (citata iš įstatymo projekto aiškinamojo rašto) „tokiu būdu gali būti realizuojama neaiškios kokybės produkcija, neapskaitomos pajamos iš tokios veiklos, nemokami mokesčiai valstybei.“ Šie teiginiai nėra pagrįsti. Pristatymo į namus paslauga yra populiari daugelyje verslo sričių ir nėra jokio pagrindo teigti, kad teikiant šią paslaugą vyrauja neapskaitomos pajamos, vengiama mokėti mokesčius.

Įstatymo projekto 2 straipsnis siūlo papildyti įstatymo 18 straipsnio 3 dalį 13 punktu:
3. Lietuvos Respublikoje prekiauti alkoholiniais gėrimais draudžiama:
13) naudojant elektroninių ryšių priemones (įskaitant internetą), vykdant mažmeninę prekybą alkoholiniais gėrimais.

Siūlomas ribojimas yra nepagrįstas ir perteklinis, nes prekių ir paslaugų pirkimas internete yra plačiai paplitusi ir vartotojų įvertinta prekybos forma Lietuvoje. Internetinė prekyba tampa vis labiau populiari, vis daugiau prekių ir paslaugų perkeliamos į internetinę erdvę. Ši prekybos forma leidžia vartotojams taupyti lėšas ir laiką. Natūralu, kad, esant paklausai, alkoholinių gėrimų prekyba taip pat persikelia į internetinę erdvę. Internetinė prekyba ir alkoholinių gėrimų pristatymo į namus paslauga taip pat sumažina tikimybę, jog neblaivūs asmenys, siekdami įsigyti alkoholinių gėrimų, pasirodys viešoje vietoje arba vairuos transporto priemones.

LLRI siūlo nepritarti išvardintiems įstatymo pakeitimams, nes jie yra ekonomiškai nepagrįsti ir pertekliniai ir iškreiptų konkurencines sąlygas.