Ekspertizė. Didesnis alkoholio reklamos plotas įspėjimams nepalengvins visuomenės informavimo

LLRI nuomone, įspėjimams skirto išorinės reklamos ploto didinimas nuo 20 iki 50 procentų nepadės geriau informuoti visuomenės, tačiau apsunkins galimybes ūkio subjektams reklamuoti alkoholinius gėrimus Alkoholio kontrolės įstatyme leidžiamomis priemonėmis. Tokio pobūdžio apribojimai nėra taikomi niekur kitur pasaulyje, todėl tai būtų beprecedentis atvejis. Tokia priemonė didintų gamintųjų išlaidas, kurios galiausiai gultų ant vartotojų pečių. Tuo tarpu  kainų skirtumas tarp legalių ir kontrabandinių alkoholinių gėrimų yra esminė kontrabandos priežastis. Siūlymas didinti išorinės reklamos plotą įspėjamiesiems užrašams pateikiamas Sveikatos apsaugos ministro įsakyme, kurio lydraštyje netiesiogiai pripažįstama, kad įsakymu siekiama iš dalies apeiti Alkoholio kontrolės įstatyme įtvirtintus principus. LLRI siūlo nepritarti įsakymo projektui.

Toliau – LLRI pastabos, pateiktos Sveikatos apsaugos ministerijai.
***
Lietuvos laisvosios rinkos instituto pastabos dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymo ,,Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 1997 m. spalio 13 d. įsakymo Nr. 545 ,,Dėl įspėjamojo teksto apie alkoholio žalą sveikatai ant išorinių reklamos priemonių“ pakeitimo“ projekto (12-1199-01)Sveikatos apsaugos ministro įsakymo projekte siūloma pakeisti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 1997 m. spalio 13 d. įsakymą Nr. 545 ,,Dėl įspėjamojo teksto apie alkoholio žalą sveikatai ant išorinių reklamos priemonių“ (Žin., 1997, Nr. 95-2403) ir išdėstyti 2.2.1 punktą taip:

,,2.2.1. ne mažiau kaip 50 proc. bendro išorinei reklamai skirto ploto;“
Siūloma nustatyti, kad šis įsakymas įsigaliotų nuo 2013 m. gegužės 1 dienos.LLRI nuomone, įspėjimams skirto išorinės reklamos ploto didinimas nuo 20 iki 50 procentų nepadės geriau informuoti visuomenės, tačiau apsunkins galimybes ūkio subjektams reklamuoti alkoholinius gėrimus alkoholio kontrolės įstatyme leidžiamomis priemonėmis. Dabar egzistuojantys 20 procentų reklamos ploto uždengiantys įspėjimai yra pastebimi ir veikia vartotojus, kurie gali būti paveikti įspėjamosiomis priemonėmis.

Siūlomas pakeitimas sukurtų papildomų išlaidų ir sunkumų verslo subjektams, įmonėms tektų skirti papildomų išteklių prisitaikyti prie naujų reikalavimų. Papildomos išlaidos galiausiai gultų ant vartotojų pečių, didintų produktų kainas. Apklausų duomenys  rodo, jog kainų skirtumas tarp legalių ir kontrabandinių alkoholinių gėrimų yra esminė kontrabandos priežastis, todėl tikėtina, kad nauji sugriežtinti reikalavimai alkoholio reklamai, didinantys legalios produkcijos kainą, dar labiau skatintų kontrabandinių prekių paklausą Lietuvoje.
LLRI atkreipia dėmesį, jog įsakymo lydraštyje yra teigiama, jog pakeitimai siūlomi siekiant pritaikyti  proporcingumo kriterijų. Nesuprantama, kokiais principais vadovaujantis 50 proc. bendro išorinei reklamai skirto ploto uždengiant įspėjamuoju tekstu būtų laikomasi proporcingumo principo. Atkreipiame dėmesį, jog reikalavimas dalį reklamos ploto uždengti įspėjimais apie žalą sveikatai pažeidžia privačios nuosavybės principą. Įspėjimo ploto išplėtimas iki 50 procentų reklamos ploto, didintų šio principo pažeidimą. Tokio pobūdžio apribojimai nėra taikomi niekur kitur pasaulyje, todėl tai būtų beprecedentis atvejis.
Lydraštyje netiesiogiai pripažįstama, kad įsakymu siekiama iš dalies apeiti įstatyme įtvirtintus principus. 50 procentų reklamos ploto reikalaujant uždengti įspėjimais, realiai būtų iš dalies draudžiama alkoholio reklama, nors pagal alkoholio kontrolės įstatymą, tokia reklama yra leidžiama.
Abejotina, ar įspėjimo ploto padidinimas turės kokį nors efektą įspėjimo pastebimumui ir padidins visuomenės žinias apie nesaikingo alkoholio vartojimo pavojų sveikatai.
LLRI siūlo nepritarti įsakymo projektui.