„Stebime valdžią“: lengvesnės migracijos procedūros ir lankstesnė pavadinimų rašyba

Balandžio 12 d. rubrikoje „Stebime valdžią“ buvo pristatyti siūlymai lengvinti migracijos procedūras bei lankstinti pavadinimų rašybą.

Siūlymas lengvinti migracijos procedūras

Seimo darbo grupėje pirmadienį buvo aptartas Vidaus reikalų ministerijos parengtas įstatymo “Dėl užsieniečių teisinės padėties” pakeitimo projektas. Projekto rengėjai siūlo lengvinti migracijos procedūras, kad būtų tinkamai atliepiami Lietuvos ekonomikos poreikiai, tarp kurių ir vis dar aukštas darbo jėgos trūkumas. Ministerija, be kita ko, siūlo netaikyti darbo rinkos testo aukštos kvalifikacijos darbuotojams, taip pat netaikyti kvalifikacijos arba patirties reikalavimo, kai darbuotojui iš užsienio mokamas didesnis nei 1,5 vidutinio darbo užmokesčio (VDU) dydžio atlyginimas. 

Lietuvos laisvosios rinkos institutas sveikina rengėjų tikslus trumpinti imigracijos procedūras ir plėsti jų prieinamumą bei mažinti administracinę naštą užsieniečiui, darbdaviui ir pačioms valstybės institucijoms. Siekiant šių tikslų reikia nuosekliai ir iš esmės supaprastinti darbuotojų migracijos sistemą, taikant kuo mažiau išlygų ir išimčių. 

Laisvosios rinkos institutas atkreipia dėmesį, kad projektu vis tik nebus atsisakyta VISŲ perteklinių reguliavimų, kurie ne tik apsunkina migracijos procesą, bet ir neleidžia pasiekti efektyvaus valstybinių institucijų veikimo. Darbo rinkos testą, kuriuo Užimtumo tarnyba yra įpareigota tikrinti, ar siūlomą darbo vietą negali užimti vietinis darbuotojas, reikia panaikinti ne tik aukštą kvalifikaciją turintiems, bet ir kitiems  į Lietuvą atvykstantiems užsieniečiams. Darbdaviai ir taip yra linkę pirmiausia darbinti vietinius darbuotojus, nes taip yra išvengiama su užsieniečių įdarbinimu susijusių papildomų išlaidų bei kalbos barjero. Patirties ir kvalifikacijos reikalavimai įpareigoja Užimtumo tarnybą ir migracijos institucijas vertinti užsieniečio atitikimą siūlomam darbui. Tačiau geriausiai kandidato atitiktį darbui gali įvertinti tik pats darbdavys. Tad šių reikalavimų verta atsisakyti ir tais atvejais, kai yra mokama mažiau nei 1,5 VDU dydžio darbo užmokestis. Norint sumažinti administracinę naštą ir išlaisvinti valstybinių institucijų išteklius svarbiausioms funkcijoms vykdyti reikia taikyti kuo paprastesnę migracijos sistemą su kuo mažiau išlygų. 

Lankstesnis pavadinimų rašymas

Į Seimą grįžta pasiūlymai dėl lankstesnių taisyklių įmonių pavadinimams. Šią savaitę Seimui pateikti grupės Seimo narių projektai, kuriais siekiama įtvirtinti Valstybinės lietuvių kalbos komisijos patariamąjį vaidmenį, atsisakant reguliacinio vaidmens įmonių pavadinimų kūrimo stadijoje. Pasak projekto rengėjų, tokiu būdu Valstybinė lietuvių kalbos komisija galės skirti daugiau laiko sau būdingesnei veiklai, bus mažinamas smulkmeniškas reguliavimas.

Taip pat projekto rengėjai siūlo leisti įmonėms pasivadinti raidžių ir skaitmenų deriniais, kurie negali būti suprantami kaip žodžiai. Tai gali būti aktualu skaitmeninės eros įmonėms ir organizacijoms, kurios bando dalyvauti globalioje rinkoje ir siekia turėti kalbine prasme neutralius pavadinimus. 

Tai – seniai lauktas ir sveikintinas pakeitimas, suteiksiantis daugiau laisvės veikti, sudarysiantis galimybes augti Lietuvos įmonių konkurencingumui tarptautiniu mastu. Siūlomi pakeitimai reikšmingai sumažins įmonių steigėjams tenkančią administracinę naštą ir taip būtų palengvinti besisteigiančių įmonių rūpesčiai. 

 

 

 

Projektas yra Aktyvių piliečių fondo, finansuojamo EEE finansinio mechanizmo lėšomis, dalis. Daugiau skaitykite šioje nuorodoje