Ekspertizė. Dėl Tabako kontrolės įstatymo papildymo 8(1) straipsniu įstatymo projekto (XIP-1614)

Pateiktas įstatymo projektas siūlo suvienodinti Lietuvoje parduodamų tabako gaminių pakuotes, įvedant standartizuotą baltą pakuotę, ant kurios visa informacija būtų pateikiama standartizuotu vienodo dydžio šriftu, išskyrus informaciją apie rūkymo žalą. LLRI teikia pastabas dėl šio įstatymo projekto.

Įstatymo projekto aiškinamajame rašte teigiama, kad „baltos pakuotės“ įvedimas atimtų galimybę tabako gamintojams, apeinant draudimus, asocijuoti tabako produktus su kitomis prekėmis, reklamuoti savo produktus pasitelkiant tik pakuotėje vyraujančias spalvas arba reklamai išnaudoti produktų diversifikaciją. Taip pat teigiama, kad reklama ant tabako pakuočių yra pirmiausia nukreipta į moteris ir vaikus, todėl baltos pakuotės įvedimas apribotų tokios reklamos galimybes. Aiškinamajame rašte argumentuojama, kad naujo apribojimo įvedimas turėtų mažinti rūkančiųjų skaičių, mažinti rūkančių nepilnamečių bei moterų kiekį.

Pakuotė padeda vartotojams pasirinkti gaminį. Tabako gamintojai gamina gražias ir informatyvias tabako gaminių pakuotes, todėl, kad tai reikalinga ir naudinga vartotojui. Kokybiška pakuotė padeda atskirti legaliai pagamintus, kokybiškus produktus nuo kontrabandinių, prastesnės kokybės gaminių. Įstatymo projekto rengėjai daro neteisingą prielaidą, kad vartotojas pats nesirenka, o tik yra veikiamas reklamos ar pakuotės dizaino ir aklai perka tabako gaminius. Žmonės kiekvieną dieną tenka priimti gerokai sudėtingesnius ir didesnę įtaką jų gerovei turinčius sprendimus nei tabako gaminių pirkimas, todėl įstatymo regėjai be jokio pagrindo nuvertina vartotojų galimybę įvertinti ir pasirinkti tai ko jiems reikia.

Užuot ribojus informaciją vartotojui reikia skatinti vartotojo atsakomybę. Už savo sveikatą atsako vartotojas, ši atsakomybė turėtų būti įtraukta į sveikatos apsaugos sistemą. Įgyvendinant asmeninės atsakomybės principą ir skatinant vengti žalingų tabako vartojimo pasekmių, tikslinga įtvirtinti pilną finansinę atsakomybę dėl sau sukeltos žalos sveikatai. Valstybinis sveikatos apsaugos paslaugų apmokėjimas visiškai neskatina renkantis sveikesnį gyvenimo būdą mažinti savo išlaidų sveikatos apsaugai. Dėl šios priežasties, mažintinas mokesčių mokėtojų lėšomis apmokamų sveikatos apsaugos paslaugų skaičius asmenims (ar tam tikroms šiems asmenims teiktinoms paslaugoms), kurių tabako vartojimo įpročiai yra pagrindinė jų sveikatos sutrikimų priežastis. Dar efektyvesnė priemonė šiuo atveju būtų privatus sveikatos draudimas. Draudimo bendrovės atsižvelgtų į rizikingą gyvenimo būdą bei įpročius, potencialiai didinančius atlygintinas sumas, o tai priverstų žmones apmąstyti, kiek jie sau gali leisti žaloti sveikatą.

Rūkymas yra žmogaus pasirinkimas, todėl veiksminga rūkančiųjų mažinimo priemonė yra švietimas, informacijos suteikimas, leidžiantis vartotojui priimti informuotą sprendimą. Suprasdamas rūkymo sukeliamą žalą sveikatai žmogus gali pasirinkti ar ši žala yra didesnė nei patiriamas malonumas ir priimti sprendimą rūkyti ar ne. Reklamos ar pakuočių draudimai ir apribojimai nesprendžia tabako produktų paklausos, noro rūkyti problemos, o tiesiog apriboja informacijos kiekį ir tokiu būdu daro žalą vartotojui. Pakuočių suvienodinimas turėtų įtakos tabako gaminių pardavimams, tačiau sunku pasakyti koks jis būtų. Svarbu nepamiršti didelės žalos, kurią patirtų vartotojai ir gamintojai. Gamintojų patiriamą žalą taip pat galiausiai pajustų vartotojai, tabako gaminių pramonės darbuotojai, susijusių ūkio šakų atstovai.

Pakuotės suvienodinimas sumažins konkurenciją tabako rinkoje ir pakenks vartotojams. Aiškinamajame rašte teigiama, kad įstatymo projektas neturės neigiamo poveikio, neturės įtakos verslo sąlygoms. Negalima sutikti su šiomis išvadomis, nes siūlomi pakeitimai turėtų didelės neigiamos įtakos verslo sąlygoms tabako produktų rinkoje. Lietuvai tapus pirmąja valstybe įvedusia „baltos pakuotės“ apribojimus, padidėtų pakuočių gamybos kaštai, nes gamintojams tektų atskirai gaminti pakuotes skirtas Lietuvos rinkai, o už tai galiausiai tektų mokėti vartotojams.

Apribojimai iškreiptų konkurenciją rinkoje, nes iš gamintojų būtų atimta galimybė pakuotės pagalba parodyti savo pranašumą. Butų apsunkintos sąlygos į rinką ateiti naujiems konkurentams, nes pakuotės suvienodinimas atimtų galimybę pabrėžti naujo gaminio išskirtinumą ir tokiu būdu iškovoti rinkos dalį.

Pakuotės suvienodinimas nepanaikintų informacijos pateikimo vartotojui poreikio. Uždraudus vieną reklamos būdą rinkoje esantys tabako produktų gamintojai suras kitų būdų kaip parodyti savo gaminio išskirtinumą. Pavyzdžiui, gamintojai gali pradėti naudoti dvigubas pakuotes – baltą, reikalavimus atitinkančią išorinę pakuotę ir vidinę, prekės ženklą atitinkančią pakuotę ar lankstinukus ir pan. Uždraudus vienus reklamos komunikacijos kanalus, suaktyvės reklama kitais kanalais.

Apribojimai sukurtų neigiamą įtaką turintį precedentą. „Balto pakelio“ įvedimas sukurtų precedentą panašių reguliavimų įvedimui bei didinimui kitose srityse, tokiose kaip alkoholio prekyba ar netgi didelius kiekius kalorijų turintys maisto produktai. Vadovaujantis tokia pačia klaidinga argumentacija, vartotojai galėtų būti saugomi nuo maisto produktų ar alkoholinių gėrimų pakuočių dizaino įtakos jų pasirinkimui. Reguliuojamų sričių sąrašas galėtų išsiplėsti neribotai.
„Balta pakuotė“ – esminis prekės ženklo naudojimo apribojimas. Tabako gaminių pakuotė yra svarbi gamintojų prekinio ženklo dalis. Prekės ženklas yra gamintojų nuosavybė, į kurią jie investuoja ir kitaip vysto. Siūlomas pakuočių suvienodinimas gali būti vertinamas kaip gamintojų nuosavybės, tai yra, prekinio ženklo nusavinimas, todėl įvedus „balto pakelio“ sistemą, tabako produktų gamintojams turėtų būti kompensuojama už nusavintą nuosavybę. Įstatymo projektas neatsižvelgia į šią problemą.

Lietuva pirmoji visoje ES imtųsi šio nepagrįsto ir Europoje netaikomo apribojimo. „Baltos pakuotės“ reikalavimai nėra įvesti nei vienoje Europos Sąjungos valstybėje. Vyksta svarstymai ir diskusijos šia tema. Tuo tarpu Lietuvoje stengiamasi skubotai įvesti šį apribojimą, prisidengiant noru būti lyderiais šioje srityje Europos Sąjungoje. Tokie skuboti sprendimai pakenktų Lietuvos įvaizdžiui, nes leistų daryti prielaidą, kad verslo sąlygos gali būti netikėtai ir neargumentuotai apsunkintos ir ateityje. Neužtikrintumas dėl papildomų apribojimų įvedimo sumažintų investavimo ir veiklos vykdymo patrauklumą Lietuvos rinkoje.

Išvados

Dėl visų išvardintų priežasčių LLRI siūlo atsisakyti įstatymo projekte siūlomų pakeitimų, neapriboti tabako gaminių pakuočių. Tokie pakeitimai apribotų konkurenciją rinkoje, apsunkintų verslo sąlygas ir pakenktų laisvam ir informatyviam vartotojų pasirinkimui.