Ekspertizė. Dėl LR Viešųjų įstaigų įstatymo

Ūkio ministerijos parengtas įstatymo projektas (Nr. 1854-01) dėl Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymo 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 15 straipsnių pakeitimo ir papildymo siekia padidinti skaidrumą valstybės ir savivaldybių valdomų viešųjų įstaigų veikloje. LLRI pažymi, jog įstatymo projektas pagrįstai siūlo taikyti platesnius viešumo reikalavimus viešosioms įstaigoms, kurių dalininkais yra valstybės ar savivaldybių įstaigos ar institucijos, tačiau tais atvejais, kai viešųjų įstaigų dalininkai yra privatūs ūkio subjektai ar fiziniai asmenys, tokie reikalavimai nėra pagrįsti ir yra pertekliniai.
Dėl informacijos apie dalininkus pateikimo
Pateikti 7 straipsnio pakeitimai įpareigotų viešąsias įstaigas teikti išsamią informaciją apie dalininkus, jų asmeninius duomenis, įnašų dalis. Dalininkų sąrašas teikiamas juridinių asmenų registro tvarkytojui. Detalūs reikalavimai dalininkų sąrašui yra naudingi skatinant skaidrumą valstybės ar savivaldybių valdomų viešųjų įstaigų valdyme, tačiau tokie reikalavimai yra pertekliniai privačioms viešosioms įstaigoms. Viešosios įstaigos yra viena iš privačių veiklos organizavimo formų, ir jai uždedamos viešumo pareigos, turi būti proporcingos rizikai, kuri kyla jeigu, informacija apie dalininkus nebutų atskleista. Taigi, kai viešosios įstaigos valdyme dalyvauja viešos institucijos ar įstaigos, tokia rizika yra, ir reikalavimai pagrįsti, tačiau privačių dalininkų atveju, tokia rizika neiškyla, todėl ir reguliuoti šio informacijos pateikimo nereikia.
Dėl viešo informacijos skelbimo
Siūlomi 12 straipsnio pakeitimai įpareigotų viešąsias įstaigas viešai skelbti darbuotojų atlyginimus bei vadovo atlyginimą. Tai pagrįstas ir logiškas reikalavimas valstybės ir savivaldybių valdomoms viešosioms įstaigoms, kuriose atlyginimai mokami iš biudžeto. Tačiau tokie reikalavimai neturėtų būti viešosioms įstaigoms, kurių dalininkai yra privatūs fiziniai ar juridiniai asmenys. Reikalavimas viešinti darbo užmokestį tokiose viešosiose įstaigose pažeistų darbo santykių konfidencialumą. Svarbu pažymėti, jog nauji reikalavimai padidintų viešųjų įstaigų administracinę naštą ir tokiu būdu apsunkintų pilietinės visuomenės galimybes organizuotis ir veikti, todėl svarbu įvertinti šių reikalavimų neigiamą poveikį.
Rekomendacija
LLRI siūlo įstatymo projekte išdėstytus pakeitimus taikyti viešosioms įstaigoms, kurių dalininikais yra valstybės ir savivaldybių institucijos, tačiau netaikyti pakeitimų privačių dalininkų valdomose viešosiose įstaigose. Siūloma į įstatymo projekto 3 bei 7 straipsnius, prieš išdėstant naujus reikalavimus įtraukti nuostatą: „Jeigu bent vienas viešosios įstaigos dalininkas yra valstybės ar savivaldybių įstaiga ar institucija, jai turi būti taikomi šie reikalavimai“.