Ekspertizė dėl Valstybės tarnybos įstatymo pakeitimų

Teikiame Valstybės tarnybos įstatymo (toliau – VTĮ) pakeitimų ekspertinį vertinimą.

Įstatymų projekte siūloma keisti Valstybės tarnautojų skatinimo reglamentavimą, siekiant sudaryti galimybes įstaigų vadovams paskatinti daugiau darbuotojų. Taip pat siūloma įvesti išeitinę išmoką įstaigų vadovams ir karjeros valstybės tarnautojams, kurių kadencija baigėsi.

PARSISIŲSKITE EKSPERTIZĘ

Šiais pakeitimais siekiama spręsti 2023 metais priimtos valstybės tarnybos pertvarkos reglamentavimo trūkumus.

Peržiūrint valstybės tarnybos reglamentavimą derėtų įgyvendinti valstybės tarnybos pertvarkos koncepcijoje iškeltus tikslus:

– didinti valstybės tarnybos efektyvumą, t. y. veiksmingiau panaudoti išteklius siekiant geresnių rezultatų;
– didinti valstybės tarnautojų veiklos orientaciją į rezultatus ir mokėti rezultatais pagrįstą darbo užmokestį;
– užtikrinti efektyvumą ir aukštą teikiamų paslaugų kokybę suformuojant profesionalių vadovų korpusą, kuriam mokamas konkurencingas atlyginimas, o priedai skiriami už pasiekimus.

PARSISIŲSKITE EKSPERTIZĘ