Pozicija. Dėl profesinio orientavimo, profesinio mokymo ir kai kurių Darbo biržos funkcijų įgyvendinimo kokybės ir efektyvumo gerinimo

Lietuvos laisvosios rinkos institutas nuosekliai veikia švietimo politikos srityje. Aktyviai teikti LLRI pasiūlymai dėl aukštojo mokslo reformos, dėl mokinio krepšelio principu paremto finansavimo bendrajame lavinime buvo įgyvendinti. Šio darbo tikslas – rasti sprendimus ir pasiūlymus profesinio orientavimo tobulinimui, kad profesinis orientavimas labiau atitiktų besimokančiojo, neturinčio darbo asmens ir rinkos poreikius. Teikiami siūlymai pirminio profesinio mokymo sistemai gerinti. Taip pat darbe analizuojamos Darbo biržos funkcijos susijusios su asmens profesiniu orientavimu ir mokymu bei pateikiamos rekomendacijos joms gerinti.

Teikiami siūlymai papildo LLRI parengtą analizę dėl bendrojo lavinimo kokybės gerinimo, kuri Švietimo ir mokslo ministerijai buvo pateikta 2009 metų liepą.

Turinys

I. Profesinio orientavimo mokykloje problema
Didinti galimybes bendrojo lavinimo mokykloms būti skirtingoms
Taikyti skirtingas ugdymo turinio programas
Taikyti individualizuotą mokymo turinį
Keisti bendrojo lavinimo suteikiamų žinių ir įgūdžių vertinimo sistemą
Mokykloms turi būti suteikta galimybė laisvai skirstyti iš krepšelio gaunamas lėšas
Keisti priėmimo į aukštąsias mokyklas sistemą, kuri yra orientuota į universalų žinių patikrinimą visiems vienodais egzaminais
II. Profesinio mokymo situacija ir problemos
II.1. Valdžios ketinimai profesinio mokymo sistemoje
III. Siūlomi principai ir priemonės profesinio mokymo srityje
III.1. Skaidrus ir aiškus profesinio mokymo finansavimas
Finansavimas iš valstybės biudžeto – tik krepšelio principu
Kaip mokiniams paskirstyti krepšelius?
Kur mokinys galėtų atsinešti krepšelį?
III.2. Savarankiškos profesinio mokymo įstaigos
III.3. Kitos priemonės
IV. Siūlymai Darbo biržos paslaugų reformavimui ir geresniam profesiniam orientavimui
IV.1 Informavimas ir konsultavimas
IV.2. Profesinis mokymas – profesijos įgijimas, kvalifikacijos kėlimas ar persikvalifikavimas
IV.3. Kas gali teikti mokymo paslaugas
V. Pasiūlymų santrauka

Visą dokumento tekstą galite atsisiųsti paspaudę nuorodą: LLRI siūlymai dėl profesinio orientavimo, profesinio mokymo ir kai kurių Darbo biržos funkcijų įgyvendinimo kokybės ir efektyvumo gerinimo