Panevėžio mokytojai: mokiniai turi mokytis iš praktikos

Aštuoniolika Panevėžio krašto pilietiškumo, dorinio ugdymo ir ekonomikos mokytojų diskutavo ir mokėsi, kaip šias pamokas mokiniams vesti įdomiau, įtikinamiau ir interaktyviau. Mokytojai sutaria, kad šiandien svarbiausia ugdyti jaunosios kartos kritinį mąstymą, gebėjimą diskutuoti aktualiausiais socialiniais klausimais. Mokymus organizavo Lietuvos laisvosios rinkos instituto švietimo centras.

„Mano nuomone, moksleiviai yra aktyvūs, tik reikia uždegti jų pasitikėjimą, paskatinti veikti. Mieste ir mokykloje kuriasi daug būrelių, aktyvių grupių, kuriose jauni žmonės gali rasti sau artimos veiklos, reikia tik juos padrąsinti“, – etikos mokytojas Vladas Izdūnis iš Panevėžio „Šaltinio“ progimnazijos.

Mokytojai sutaria, kad ateities piliečius sutalpinti į tradicinio mokymo rėmus tampa vis sudėtingiau, tad efektyvesnis būdas juos ugdyti – patyriminis, integruotas mokymas. Mokytojams tai padaryti padeda nauja programa „Pilietis per 31 valandą“, skirta praturtinti šias pamokas, labiau jas integruoti – aktualiais socialiniais klausimais diskutuoti iš skirtingų disciplinų pusių.

„Siekiame padėti mokytojams, išmokyti juos diskutuoti apie klausimus, kuriuos kelia paaugliai – skurdą, ekologiją, robotizaciją ir pan. Tai nėra paprastos temos, ir apie jas nereikia formuoti vienareikšmės nuomonės, reikia mokėti klausti, kūrybiškai ieškoti sprendimo. Juk tik taip išugdysime aktyvius piliečius, kurie sieks savarankiškai spręsti problemas, supras, kad būti piliečiu – tai ne tik pasą turėti“, – sako kūrybines dirbtuves mokytojams vedusi Lietuvos laisvosios rinkos instituto švietimo centro vadovė, vadovėlių autorė Marija Vyšniauskaitė.

„Mokiniams trūksta kritinio mąstymo, jie nenori tikrinti faktų ir internete perskaitytas ar televizijoje matytas naujienas priima kaip savaime teisingas. Dažnai mokytojas mokiniui yra antrasis žinių šaltinis, kuris turi patvirtinti, ar tai tiesa. Problema ta, kad mokytojams ir patiems kartais sunku atsirinkti, kas yra teisingi faktai, o kas netikros naujienos. Stengiamės skatinti moksleivius realiai vertinti situacijas, įvykius, susiformuoti argumentuotą nuomonę“ – sako Panevėžio r. Velžio gimnazijos mokytoja Asta Klydžienė

Nauja ekonomikos, pilietinio ir dorinio ugdymo programa ir visoje Lietuvoje vykstantys mokymai yra Nacionalinės švietimo agentūros projekto „Inovacijų išbandymas“ dalis, kurios tikslas – trijų disciplinų mokytojams bendradarbiauti ir medžiagą integruoti į įprastas pamokas. Prie programos prisijungė 500 mokyklų iš visos Lietuvos.  Programą parengė Lietuvos laisvosios rinkos institutas su partneriais.