LLRI kviečia istorijos, geografijos ir etikos mokytojus susipažinti su vadovėliu „Jaunas ir pilietiškas“

Jau šį rugsėjį istorijos, geografijos ir etikos mokytojus pasieks vadovėlis „Jaunas ir pilietiškas“. Lietuvos laisvosios rinkos instituto (LLRI) teigimu, nauja mokymosi priemonė yra skirta 5–8 klasių moksleivių socialinio sąmoningumo ugdymui per reiškiniais grįstą mokymosi metodą. 

Pirmąją pažintį su vadovėliu „Jaunas ir pilietiškas“ Lietuvos švietimo bendruomenė galėjo užmegzti kovo pabaigoje vykusioje LITEXPO parodoje „KARJERA & STUDIJOS 2023“. 

„Vadovėlyje integruojame ekonomiką, etiką, pilietiškumą, nes puikiai suprantame, kad atskirai šių dalykų neišugdysime. Visos vadovėlio temos yra perteiktos per konkrečius, gyvenimiškus pavyzdžius, nes būtent toks mokymasis suteikia galimybę mokytojui integruoti ugdymo turinį ir kartu sudaro sąlygas mokiniui ugdyti gebėjimą taikyti įgytas žinias realiame gyvenime”, – sako LLRI Švietimo projektų koordinatorė Justina Jablonskaitė.

Tokios mokymosi priemonės poreikį mokyklose pabrėžė vadovėlio recenzentė Kauno jėzuitų gimnazijos mokytoja bei Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) Švietimo akademijos lektorė dr. Sigita Šilingaitė. Jos teigimu, šiuo metu trūksta integruoto mokymosi metodinių priemonių, patogių naudoti mokytojams ir mokiniams.

„Dirbdama mokykloje matau, kad labai dažnai apie tyrinėjamą fenomeną kalbama iš vienos perspektyvos. Mokymasis sieti informaciją tarpusavyje, suvokti kontekstus, neskubėti vertinti, suprasti, kaip konkreti informacija susijusi su besimokančiuoju, – kertiniai mokymosi elementai, kuriuos ugdyti gali padėti vadovėlis „Jaunas ir pilietiškas“, skatinantis žvelgti plačiau ir suprasti giliau tiek mus supantį pasaulį, tiek patį save“, – sako dr. S. Šilingaitė.

Naujasis vadovėlis yra skirtas 5–8 klasių moksleivių socialinio sąmoningumo ugdymui per reiškiniais grįstą mokymosi metodą. Nauja metodinė priemonė yra skirta istorijos, geografijos, etikos pamokoms, tačiau, nestokojant vaizduotės, vadovėlio pritaikymo galimybės yra dar platesnės.

„Šis vadovėlis išskirtinis tuo, kad padeda paaugliui jį supančių reiškinių centre pamatyti visų pirma laisvą ir atsakingą žmogų kaip kūrėją ir veikėją. Vadovėlis įtaigiais ir patraukliais pavyzdžiais parodo, kad socialinis sąmoningumas reikalauja pažinti save ir mus supančią tikrovę, kad tikrasis pilietiškumas prasideda nuo produktyvios veiklos, o ekonomika eina drauge su mūsų moraliniais pasirinkimais“, – sako LLRI viceprezidentė Aneta Vainė.

Šiuo metu vadovėlis „Jaunas ir pilietiškas“ diegiamas elektroninėje mokymosi platformoje EMA. Dar šių metų gegužės pabaigoje jis pasieks visą Lietuvos švietimo bendruomenę, o nuo rugsėjo 1-osios taps nemokama integralaus mokymo(-si) priemone kiekvienam mokytojui ir mokiniui.

Daugiau apie vadovėlį „Jaunas ir pilietiškas“ skaitykite čia.

Jei kyla klausimų dėl vadovėlio, rašykite LLRI Švietimo centro projektų koordinatorei Justinai Jablonskaitei – justina@llri.lt 

 

Šis leidinys (ar kūrinys) atspindi tik autoriaus nuomonę, todėl Nacionalinė agentūra ir Europos Komisija negali būti laikomos atsakingomis už jame pateiktą informaciją.