Kūrybinės dirbtuvės Marijampolės mokytojams

Marijampolės pilietiškumo, dorinio ugdymo ir ekonomikos mokytojai diskutavo ir mokėsi, kaip šias pamokas mokiniams vesti inovatyviau ir interaktyviau. Mokytojai sutaria, kad šiandien svarbiausia ugdyti jaunosios kartos kritinį mąstymą, gebėjimą diskutuoti aktualiausiais socialiniais klausimais. 

„Mokiniams nepakanka tik tų žinių, kurios nurodytos programoje. Įdomios temos užkabina, o diskusijos apie jas tęsiasi ir po pamokos. Mokinius domina socialinės, politikos, ekonomikos aktualijos pateiktos per jiems suprantamus pavyzdžius. Su mokiniais diskutuojame apie minimalų atlyginimą, kokio dydžio jis turėtų būti, kam pridera jį mokėti, tokie klausimai įtraukia, skatina ieškoti argumentų, padeda susidaryti savo nuomonę“, – sako mokymuose dalyvavusi ekonomikos mokytoja Živilė Myru iš Marijampolės Rygiškių Jono gimnazija. 

Mokytojai nuo šiol naudosis nauja nemokama vienerių metų programa „Pilietis per 31 valandą“, skirta praturtinti šias pamokas, labiau jas integruoti – aktualiais socialiniais klausimais diskutuoti iš skirtingų disciplinų pusių.

„Siekiame padėti mokytojams, išmokyti juos diskutuoti apie klausimus, kuriuos kelia paaugliai – skurdą, ekologiją, robotizaciją ir pan. Tai nėra paprastos temos, ir apie jas nereikia formuoti vienareikšmės nuomonės, reikia mokėti klausti, kūrybiškai ieškoti sprendimo. Juk tik taip išugdysime aktyvius piliečius, kurie sieks savarankiškai spręsti problemas, supras, kad būti piliečiu – tai ne tik pasą turėti“, – sako kūrybines dirbtuves mokytojams vedusi Lietuvos laisvosios rinkos instituto švietimo centro vadovė, vadovėlių autorė Marija Vyšniauskaitė.

„Nors dabartinė mokyklos sistema, bendrosios programos, tvarkaraščiai integruotoms pamokoms nėra pritaikyti, aktyvių mokytojų tai nesustabdo, na, o kiti visuomet ras pasiteisinimų, kodėl į savo pamokas neįsileidžia naujovių,“ – teigia pilietinio ugdymo mokytoja Marija Labačiauskienė iš Marijampolės Sūduvos gimnazijos.

Nauja ekonomikos, pilietinio ir dorinio ugdymo programa ir visoje Lietuvoje vykstantys mokymai yra Nacionalinės švietimo agentūros projekto „Inovacijų išbandymas“ dalis, kurios tikslas – trijų disciplinų mokytojams bendradarbiauti ir medžiagą integruoti į įprastas pamokas. Prie programos prisijungė 280 mokyklų iš visos Lietuvos.  Programą parengė Lietuvos laisvosios rinkos institutas su partneriais.