Klausimai, kurie Nacionalinio ekonomikos egzamino dalyviams sekėsi sunkiausiai – ar atsakytumėte?

Penketas – tokį pažymį tektų rašyti Lietuvos gyventojams, laikiusiems Nacionalinį ekonomikos egzaminą. Apie 8000 dalyvavusių vidutiniškai atsakė teisingai tik į pusę klausimų.

Bene sunkiausiai atsakinėti sekėsi į klausimus apie ekonominę politiką. Kviečiame pasitikrinti, ar atsakytumėte jūs?

1. Bendrasis vidaus produktas (BVP) – tai per tam tikrą laikotarpį sukurtų prekių ir paslaugų piniginė išraiška. Jei BVP šalyje per metus padidėjo, bet pagamintų prekių vertė išreikšta pinigais nepasikeitė, tai šalyje per metus pagamintų paslaugų vertė:

a. Padidėjo
b. Nepasikeitė
c. Sumažėjo
d. Sumažėjo tokia pat apimtimi, kaip ir prekių vertė

Į šį klausimą teisingai atsakė 55 proc. dalyvių.

2. Gyvenvietėje yra 100 gyventojų: 20 nepilnamečių, 60 darbingo amžiaus ir 20 senyvo amžiaus. Iš šios gyvenvietės į kitą miestą nuolatiniam gyvenimui išvyko 10 nepilnamečių ir 10 darbingo amžiaus žmonių. Kuris teiginys tiksliausiai apibūdintų pasikeitusią situaciją gyvenvietėje?

a. Darbingo amžiaus gyventojų dalis išaugo
b. Darbingo amžiaus gyventojų gyventojų dalis sumažėjo
c. Išaugo tik senyvo amžiaus gyventojų dalis
d. Išaugo darbingo ir senyvo amžiaus gyventojų dalis

Į šį klausimą teisingai atsakė 44 proc. dalyvių.

3. Šalyje X iš viso buvo 1 500 000 darbingų asmenų (darbo jėga), o bedarbių skaičius siekė 100 000 asmenų. Tačiau darbingų asmenų sumažėjo 25 000, o bedarbių skaičius sumažėjo 10 000 asmenų. Kaip šalyje X pasikeitė nedarbo lygis?

a. Sumažėjo apie 0,6 procentinio punkto
b. Sumažėjo apie 0,4 procentinio punkto
c. Sumažėjo apie 0,1 procentinio punkto
d. Apskaičiuoti neįmanoma.

Į šį klausimą teisingai atsakė 81 proc. dalyvių.

4. Procikline fiskaline politika vadinami tokie valdžios veiksmai, kurių poveikio kryptis sutampa su šalies ekonomikos pokyčio kryptimi. Kuris iš šių veiksmų rodytų prociklinę fiskalinę politiką?

a. Ekonomikos pakilimo metu mažinami valstybės sektoriuje dirbančių žmonių atlyginimai
b. Ekonomikos nuosmukio metu didinamos valstybės investicijos
c. Ekonomikos pakilimo metu mažinamas gyventojų pajamų mokestis
d. Ekonomikos nuosmukio metu mažinamas įmonių pelno mokestis

Į šį klausimą teisingai atsakė 37 proc. dalyvių.

5. Kuris teiginys tiksliausiai apibūdina tai, kokiu principu šiuo metu mokamos valstybinio socialinio draudimo senatvės pensijos Lietuvoje?

a.  Dirbantieji moka mokesčius ir socialinio draudimo įmokas, kurios išmokamos dabartiniams pensininkams
b. Dirbantieji moka mokesčius ir socialinio draudimo įmokas, kurios kaupiasi specialioje sąskaitoje eurais tam, kad būtų išmokėtos vėliau dirbančiajam sulaukus senatvės
c. Dirbantieji senatve rūpinasi tik savarankiškai, pavyzdžiui, kaupdami privačiuose pensijų fonduose
d.    Visos senatvės pensijos mokamos tiesiogiai tik iš gyventojų pajamų mokesčio lėšų

Į šį klausimą teisingai atsakė 65 proc. dalyvių.

6. Lietuvoje mokami „Vaiko pinigai“ yra vienodo dydžio išmoka, skiriama visiems asmenims, turintiems vaikų. Kuris teiginys apie „Vaiko pinigus“ yra tiksliausias?

a. Tai tikslinė išmoka, kurią tėvai gali išleisti tik vaikų neformaliajam ugdymui
b. Tai išmoka iš valstybės biudžeto, skiriama vaikų turinčioms šeimoms nepriklausomai nuo šeimos gaunamų pajamų ir turimo turto
c. Tai išmoka, skiriama tik toms šeimoms, kurios gyvena nepasiturinčiai
d. Tai pajamų dydis, taikomas tėvams, auginantiems vaikus, kuriuo mažinamos apmokestinamosios pajamos

Į šį klausimą teisingai atsakė 64 proc. dalyvių.

Nacionalinį ekonomikos egzaminą organizuoja Lietuvos laisvosios rinkos institutas su LRT. Visas egzamino užduotis galima spręsti specialioje svetainėje: www.ekonomikosegzaminas.lt

Teisingi atsakymai:

1. Teisingas atsakymas – a. Bendrasis vidaus produktas (BVP) atspindi per tam tikrą laikotarpį pagamintų prekių ir paslaugų vertę. Jei sakoma, kad BVP padidėjo, o prekių vertė nepasikeitė, vadinasi didėjo paslaugų vertė, nes jei ir ji būtų nepakitusi – BVP taip pat būtų išlikęs toks pats, jei ji būtų sumažėjusi – BVP taip pat būtų mažėjęs.

2. Teisingas atsakymas – d. Paaiškinimas: Nepilnamečių gyventojų buvo 20%, dabar yra 12,5 %. Darbingo amžiaus žmonių buvo 60%, dabar yra – 62,5%. Senyvo amžiaus žmonių buvo 20 %, dabar yra – 25 %. Taigi nepilnamečių sumažėjo, o darbingo ir senyvo amžiaus gyventojų dalis padidėjo.

3. Teisingas atsakymas – a. Nedarbo lygis –  nedirbančių, bet galinčių ir norinčių dirbti asmenų (bedarbių) skaičiaus santykis su visais darbingais asmenimis šalyje.

4. Teisingas atsakymas – c. Ekonomikos pakilimo metu mažinamas gyventojų pajamų mokestis didintų gyventojų pajamas, o tai tikėtina didintų vartojimą, kuris dar labiau skatintų ekonomikos augimą. Todėl valdžios veiksmų poveikis – gyventojų vartojimo augimas – sutaptų su ekonomikos kryptimi – jos augimu. Visais kitais atsakymų variantais valdžios politikos veiksmų rezultatas būtų priešingas ekonomikos krypčiai.

5. Teisingas atsakymas – a. Lietuvoje valstybinis pensijų mokėjimas pagrįstas einamųjų mokėjimų principu, tai reiškia, kad dirbantieji moka mokesčius ir socialinio draudimo įmokas tam, kad išlaikytų dabartinius pensininkus. Dirbančiųjų sumokami mokesčiai nėra kaupiami jų pačių ateities pensijai. Kai dirbantys ir šiandien išlaikantys pensininkus patys taps pensininkais, juos išlaikys nauji dirbantieji, mokantys mokesčius.

6. Teisingas atsakymas – b. Vaiko pinigai, tai išmoka iš valstybės biudžeto, skiriama vaikų turinčioms šeimoms nepriklausomai nuo šeimos gaunamų pajamų ir turimo turto, t. y., ją gali gauti ir pasiturinčios šeimos. Nuo 2018 m. ji pakeitė neapmokestinamąjį pajamų dydį šeimoms, auginančioms vaikus. Gaunamus „vaiko pinigus“ šeimos gali išleisti bet kokiems savo poreikiams, t. y. neprivaloma jų išleisti neformaliajam vaikų ugdymui.