Kaip sukurti pamoką, kurioje susitiktų du Magelanai?

Lietuvoje šiuo metu vykstantis Bendrųjų ugdymo programų turinio atnaujinimas remiasi tarpdalykine integracija. Lietuvos laisvosios rinkos institutas (LLRI) parengė naują vadovėlį „Jaunas ir pilietiškas“, skirtą 5-8 klasėms. Vadovėlis inovatyviai pritaikytas integruotam socialinio sąmoningumo, pilietiškumo, ekonominio raštingumo ugdymui, remiantis reiškiniais grįstu mokymosi metodu. Mokymo priemonė skirta istorijos, geografijos, etikos ir kitoms pamokoms.

LLRI nuotr.

Išbandyti ir įvertinti naująjį vadovėlį „Jaunas ir pilietiškas“ šių metų vasario 13 d. susirinko penkiolika geografijos, istorijos, etikos, ekonomikos mokytojų iš visos Lietuvos. Jie taps šios inovatyvios integruotos programos pilotais ir bendrakūrėjais.

„Šio vadovėlio išskirtinumas yra tai, kad jis padeda paaugliui jį supančių reiškinių centre pamatyti visų pirma laisvą ir atsakingą žmogų kaip kūrėją ir veikėją. Vadovėlis įtaigiais ir patraukliais pavyzdžiais parodo, kad socialinis sąmoningumas reikalauja savęs ir mus supančios tikrovės pažinimo, kad tikrasis pilietiškumas prasideda nuo produktyvios veiklos, o ekonomika eina drauge su mūsų moraliniais pasirinkimais“, – kalbėjo LLRI viceprezidentė Aneta Vainė.

LLRI nuotr.

„Kodėl ir „Snapchat“ savininkas dirba?“, „Kodėl vieni turi viską, o kiti lieka be pusryčių?“, „Kaip išlikti savimi socialiniuose tinkluose?“, „Kodėl verta dalintis?“, „Kaip atpažinti melagienas?“ – programa apima 12 temų, tokių kaip skurdas, darbas, socialiniai tinklai, savanorystė, melagienos, robotizacija ir kt. Visos jos parinktos taip, kad sietųsi su asmenine mokinio patirtimi, būtų lengvai atpažįstamos ir greitai įsisavinamos.

LLRI nuotr.

„Vienas malonumas būtų dirbti, jei visi vadovėliai būtų taip profesionaliai parengti ir pristatyti. Labai laukiu kuo greičiau vadovėlį „Jaunas ir pilietiškas“ išbandyti praktiškai“, – džiaugėsi geografijos ekspertė Vilma Jokubauskienė iš Raseinių r. Viduklės Simono Stanevičiaus gimnazijos.

„Atvykome su didžiuliu lūkesčiu. Vadovėlio medžiaga šiuolaikiška, atitinka jauno žmogaus lygį ir dabartines aktualijas“, – dalinosi istorijos mokytoja Loreta Lauciūtė iš Tauragės Šaltinio“ progimnazijos.

LLRI nuotr.

Išbandę naująjį vadovėlį praktiškai, integracijos galimybes mokytojai įžvelgė ne tik geografijos, istorijos, etikos, bet ir lietuvių kalbos, finansinio raštingumo pamokose, klasės valandėlėse, įvairiuose mokyklos projektuose – praktikos, scenarijų rašymo savaitėse.

Vadovėlio recenzentė, Kauno jėzuitų gimnazijos mokytoja Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) Švietimo akademijos lektorė dr. Sigita Šilingaitė džiaugėsi: Gera būti komandos dalimi, kuri kuria ir pilotuoja kokybišką mokymo priemonę integruotam mokymui(si), padėsiančiam ugdyti socialiai atsakingas asmenybes.”

Šiuo metu vadovėlis „Jaunas ir pilietiškas“ diegiamas elektroninėje mokymosi platformoje EMA. Dar šių metų gegužės pabaigoje jis pasieks visą Lietuvos švietimo bendruomenę, o nuo rugsėjo 1-osios taps nemokama integralaus mokymo(si) priemone kiekvienam mokytojui ir mokiniui.

LLRI nuotr.

Vadovėlio metodologinės gairės parengtos bendradarbiaujant su VDU Švietimo akademija ir prof.dr. Giedre Kvieskiene, dr. Sauliumi Matulevičiumi, mokytoja eksperte Lina Zubauskiene.

Jungti mokymąsį apie reiškinius ir skatinti moksleivį susieti informaciją iš skirtingų pamokų yra svarbu. Kitaip gali atsitikti kaip vienam veikėjui, minimam Lietuvos edukologijos universiteto profesoriaus Liutauro Degėsio straipsnyje „Į mokyklą traukiam“, publikuotame 15min.lt. Baigęs gimnaziją šis veikėjas taip ir liko tikras, kad buvo du Magelanai ir du Kolumbai. „Mat apie vieną Magelaną ir Kolumbą jis buvo sužinojęs iš septintos klasės istorijos, o apie kitus – iš aštuntos klasės geografijos. Ir tie istorijos ir geografijos magelanai ir kolumbai niekada nesusitiko jo galvoje“.


Šis leidinys (ar kūrinys) atspindi tik autoriaus nuomonę, todėl Nacionalinė agentūra ir Europos Komisija negali būti laikomos atsakingomis už jame pateiktą informaciją.