Ieva Valeškaitė. Mokesčiai nuo atlyginimo: ar atsakysite į 3 klausimus

Atlyginimą gaunate kiekvieną mėnesį, bet ar žinote, kokią jo dalį sudaro mokesčiai? Kas šiuos mokesčius sumoka? Nuo ko priklauso jų dydis? Artėjant Nacionaliniam ekonomikos egzaminui, pasitikrinkite savo žinias, atsakydami į klausimus. Teisingus atsakymus, išsamų paaiškinimą ir skaičiavimo pavyzdžius rasite žemiau.

Kas mėnesį į Jūsų sąskaitą „įkrenta“ atlyginimas. Finansų skyrius kartu persiunčia žiniaraštį, iš kurio turėtų būti aišku, kaip šis atlyginimas paskaičiuotas. Tačiau žiniaraštyje mirga burtažodžiai: bruto, neto, PSD, GF. Tad iš ko susideda darbo užmokestis ir kaip skaičiuojami mokesčiai nuo atlyginimo?

Derantis su darbdaviu dėl algos, dažniausiai įvardijame sumą, kurią pageidaujame gauti „į rankas“. Tai – neto darbo užmokestis, arba atlyginimas „po mokesčių“. Tačiau pasirašydami darbo sutartį dažniausiai joje išvystame kitą skaičių – bruto darbo užmokestį, vadinamąjį atlyginimą „prieš mokesčius“ arba atlyginimą „ant popieriaus“. Šis atlyginimas „ant popieriaus“ yra didesnis nei atlyginimas „į rankas“, nes iš atlyginimo „ant popieriaus“ yra išskaitomi 3 mokesčiai: gyventojų pajamų mokestis (GPM), privalomojo sveikatos draudimo įmokos (PSD) ir įmoka pensijų socialiniam draudimui.

Darbdaviai, kalbėdami apie atlyginimus, dažnai mini dar vieną terminą – darbo vietos kaina. Tai ne Jūsų darbo stalas ar kompiuteris, o bendra pinigų suma, reikalinga darbuotojui pasamdyti. Kitaip tariant, darbo vietos kaina susideda iš Jūsų atlyginimo „ant popieriaus“ ir priskaitomų mokesčių. Tad darbo vietos kaina yra didesnė, nei atlyginimas „ant popieriaus“.

Dar svarbu suprasti, kaip skaičiuojami mokesčiai nuo atlyginimo. Iš viso nuo atlyginimo „ant popieriaus“ yra skaičiuojami ir mokami penki mokesčiai:
1. gyventojų pajamų mokestis (GPM) (tarifas – 15 proc.);2. privalomojo sveikatos draudimo (PSD) įmoka (tarifas – 9 proc., iš jų – 6 proc. – darbuotojo);3. valstybinio socialinio draudimo („Sodros“) įmoka, kurią sudaro:a. įmoka pensijų socialiniam draudimui (tarifas – 25,3 proc., iš jų – 3 proc. – „darbuotojo“; arba 27,3 proc. (iš jų – 5 proc. „darbuotojo“), jei savarankiškai kaupiate pensijai II pakopos pensijų fonde);b. įmoka ligos socialiniam draudimui (tarifas – 1,4 proc.);c. įmoka motinystės socialiniam draudimui (tarifas – 2,2 proc.);d. įmoka nedarbo socialiniam draudimui (tarifas – 1,4 proc. standartinėms darbo sutartims; terminuotoms darbo sutartims taikomas dvigubai didesnis – 1,8 proc. siekiantis tarifas);e. įmoka nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialiniam draudimui (tarifas kinta nuo 0,18 proc. iki 1,8 proc. priklausomai nuo to, kuriai rizikos grupei priskiriama Jūsų darbovietė, atsižvelgiant į profesinės rizikos laipsnį, traumų bei profesinių susirgimų riziką);4. įmoka į Garantinį fondą (tarifas – 0,2 proc.);5. Įmoka į Ilgalaikio darbo išmokų fondą (tarifas – 0,5 proc.)

Dalis mokesčių yra išskaičiuojami iš darbo užmokesčio „ant popieriaus“ – tai GPM, dalis PSD ir dalis įmokos pensijų socialiniam draudimui. Jie dažnai vadinami „darbuotojo mokesčiais“ arba „apdraustojo įmokomis“. Likę mokesčiai yra prie atlyginimo „ant popieriaus“ priskaičiuojami ir dar vadinami „darbdavio mokesčiais“ arba „draudėjo įmokomis“.

Galite paklausti, koks skirtumas tarp „darbuotojo“ ir „darbdavio“ mokesčių – juk jie abu sudaro Jūsų darbo vietos kainą, abu juos skaičiuoja ir perveda darbdavys. Taip, tai tiesa. Ir „darbuotojo“, ir „darbdavio“ mokesčiais finansuojamas Jūsų socialinis draudimas, nors įmoka ligos socialiniam draudimui ir patenka tarp „darbdavio“ įmokų, susirgus ligos išmoką iš „Sodros“ gaunate Jūs, o ne Jūsų darbdavys. Ir „darbuotojo“, ir „darbdavio“ „Sodros“ įmoka mokama darbuotojo sąskaita. Tad ekonomine prasme skirtumo tarp šių įmokų nėra – jas visas moka darbuotojas. Skirtumas tik tas, kad „darbdavio“ įmokos neatsispindi Jūsų atlyginime „ant popieriaus“.
Skaičiuojant GPM, jei uždirbate iki 1160 eurų „ant popieriaus“ arba iki 882 eurų „į rankas“, pajamoms bus taikomas neapmokestinamasis pajamų dydis (NPD). NPD skaičiuojamas pagal formulę ir priklauso nuo gaunamo darbo užmokesčio dydžio ir šalyje galiojančio minimaliosios mėnesinės algos (MMA) dydžio. Kuo daugiau uždirbate, tuo mažesnis NPD yra taikomas Jūsų pajamoms, tuo daugiau GPM sumokate. Didžiausias NPD, koks gali būti taikomas asmens pajamoms, yra 380 eurų. Jis taikomas uždirbantiems iki MMA arba 400 eurų „ant popieriaus“.

Neįgaliesiems, riboto darbingumo ir sulaukusiems senatvės pensijos, turintiems specialiųjų poreikių asmenims yra taikomas papildomas NPD. Iki 2018 m. papildomas NPD buvo taikomas ir tėvams, auginantiems vaikus.
Visos kitos įmokos yra skaičiuojamos nuo atlyginimo „ant popieriaus“. Tiesa, kita įmokų skaičiavimo tvarka dirbantiems už MMA ne pilnu etatu. Jiems „darbdavio „Sodros“ įmokos“, įmokos į Garantinį fondą ir įmokos į Ilgalaikio darbo išmokų fondą skaičiuojamos nuo sumos, lygios MMA, nevertinant proporcingai dirbamam laikui. T. y. net jei Jūs dirbate už MMA puse etato ir Jūsų atlyginimas yra 200 eurų, mokesčiai Jums bus skaičiuojami nuo 400 eurų, todėl – gerokai didesni. „Į rankas“ gausite 182 eurus, o mokesčiams atseikėsite beveik 143 eurus. Dirbantiems keliose darbovietėse, senatvės ar netekto darbingumo pensijų gavėjams ir jaunesniems nei 24 metai asmenims šios įmokos skaičiuojamos įprastine tvarka – atsižvelgiant į per mėnesį dirbtą dienų skaičių.

PAVYZDŽIAI:MOKESČIAI NUO MINIMALAUS ATLYGINIMO
Kiek mokesčių sumokama nuo minimalios mėnesinės algos, kuri „ant popieriaus“ yra 400 Eur.NPD = 380 – 0, 5 x (400 – 400) = 380 EurGPM = (400 – 380) x 0,15 = 3 EurPSD = 400 x 0,06 („apdraustojo“) + 400 x 0,03 („draudėjo“) = 36 Eur„Sodros“ įmoka = 400 x 0,03 („apdraustojo“) + 400 x 0,2748 („draudėjo“) = 121,92 EurĮmoka į Garantinį fondą = 400 x 0,002 = 0,8 EurĮmoka į Ilgalaikio darbo išmokų fondą = 400 x 0,005 = 2 EurAtlyginimas „į rankas“ = 400 – 3 – 24 – 12 = 361 EurVisa darbo vietos kaina = 400 + 12 + 109,92 + 0,80 + 2 = 524,72 EurMokesčiai nuo atlyginimo per mėnesį = 524,72 – 361 = 163,72 EurMokesčiai nuo atlyginimo per metus = 163,72 x 12 = 1964,64 EurMokesčiai nuo visos darbo vietos kainos = 163,72 / 524,72 = 31,2 proc.

MOKESČIAI NUO MINIMALAUS ATLYGINIMO (dirbant puse etato)
Paskaičiuokime, kiek mokesčių sumokama nuo minimalaus atlyginimo, dirbant puse etato (t. y. Uždirbant 200 Eur „ant popieriaus“).NPD = 200 Eur (visas darbo užmokestis neapmokestinamas GPM)GPM = (200 – 200) x 0,15 = 0 EurPSD = 200 x 0,06 („apdraustojo“) + 400 x 0,03 („draudėjo“) = 24 Eur„Sodros“ įmoka = 200 x 0,03 („apdraustojo“) + 400 x 0,2748 („draudėjo“) = 115,92 EurĮmoka į Garantinį fondą = 400 x 0,002 = 0,8 EurĮmoka į Ilgalaikio darbo išmokų fondą = 400 x 0,005 = 2 EurAtlyginimas „į rankas“ = 200 – 12 – 6 = 182 EurVisa darbo vietos kaina = 200 + 12 + 109,92 + 0,80 + 2 = 324,72 EurMokesčiai nuo atlyginimo per mėnesį = 324,72 – 182 = 142,72 EurMokesčiai nuo atlyginimo per metus = 142,72 x 12 = 1712,64 EurMokesčiai nuo visos darbo vietos kainos = 142,72 / 324,72 = 44,0 proc.

MOKESČIAI NUO VIDUTINIO ATLYGINIMO
Dar vienas pavyzdys – vidutinis atlyginimas, kuris „ant popieriaus“ 2017 m. III ketv. sudarė 843 Eur.NPD = 380 – 0, 5 x (843 – 400) = 158,50 EurGPM = (843 – 158,50) x 0,15 = 102,68 EurPSD = 843 x 0,06 („apdraustojo“) + 843 x 0,03 („draudėjo“) = 75,87 Eur„Sodros“ įmoka = 843 x 0,03 („apdraustojo“) + 843 x 0,2748 („draudėjo“) = 256,95 EurĮmoka į Garantinį fondą = 843 x 0,002 = 1,69 EurĮmoka į Ilgalaikio darbo išmokų fondą = 843 x 0,005 = 4,22 EurAtlyginimas „į rankas“ = 843 – 102,68 – 50,58 – 25,29 = 664,45 EurVisa darbo vietos kaina = 843 + 25,29 + 231,66 + 1,69 + 4,22 = 1105,86 EurMokesčiai nuo atlyginimo per mėnesį = 1105,86 – 664,48 = 441,38 EurMokesčiai nuo atlyginimo per metus = 441,38 x 12 = 5296,56 EurMokesčiai nuo visos darbo vietos kainos = 441,38 / 1105,86 = 39,9 proc.

Jau kovo 13 d., 11 val., pirmą kartą Lietuvoje vyks Nacionalinis ekonomikos egzaminas. Pasitikrinti savo žinias, laimėti prizus bus galima svetainėje www.ekonomikosegzaminas.lt.