Analizė. LLRI priemonių planas dėl profesinio orientavimo ir mokymo kokybės ir efektyvumo gerinimo

Visose pakopose – profesiniam orientavime mokykloje, pirminiame profesiniame mokyme ir bedarbių profesiniame mokyme – būtini esminiai pokyčiai. Įgyvendinus LLRI siūlomas priemones profesinis orientavimas efektyviau atspindėtų rinkos poreikius ir geriau atitiktų besimokančiojo interesus.

LLRI pristato priemonių planą dėl teisės aktų pakeitimų įgyvendinant LLRI siūlymus dėl profesinio orientavimo, profesinio mokymo ir kai kurių Darbo biržos funkcijų įgyvendinimo kokybės ir efektyvumo gerinimo 

Santrauka

Lietuvos laisvosios rinkos institutas (LLRI) jau daugelį metų nuosekliai dirba švietimo politikos srityje. Aktyviai teikėme pasiūlymus dėl aukštojo mokslo reformos ir mokinio krepšelio principu paremto finansavimo bendrajame lavinime, kurie buvo įgyvendinti. 2010 m. visuomenei pristatėme rekomendacijas, kaip kelti profesinio orientavimo ir mokymo kokybę ir efektyvumą.

Šiame priemonių plane pateikiami konkretūs LLRI siūlymai, kaip gerinti profesinio mokymo sistemą. Profesinis orientavimas ir mokymas gali būti išskirtas į tris struktūrines dalis: profesinį orientavimą mokykloje, pirminį profesinį mokymą ir bedarbių profesinį mokymą. Esminiai pokyčiai būtini visose trijose pakopose, norint profesinį orientavimą paversti efektyvia ir naudinga priemone, leidžiančia žmonėms išnaudoti savo potencialą ir stipriąsias puses profesinėje veikloje. Šio darbo tikslas – rasti sprendimus ir pasiūlymus profesinio orientavimo tobulinimui, kad profesinis orientavimas labiau atitiktų besimokančiojo, neturinčio darbo asmens ir rinkos poreikius. Mokyklose esminiai pokyčiai leistų didinti ugdymo formų ir turinio įvairovę, tai padėtų greičiau identifikuoti skirtingus moksleivių polinkius, mokymosi įgūdžius. Pirminio profesinio mokymo sistemoje svarbiausia panaikinti kliūtis ateiti naujiems paslaugų teikėjams, didinti mokymo įstaigų finansinį ir mokymo turinio savarankiškumą. Bedarbių profesinio mokymo sistema turėtų būti atskirta nuo socialinės paramos, sudarytos sąlygos konkurencijai darbo ieškančių asmenų registravimo, informavimo ir konsultavimo paslaugų rinkoje. Visose trijose pakopose reikėtų pritaikyti krepšelio principu pagrįstą finansavimą, o siūlomi pokyčiai leistų mokymo įstaigoms laisviau rinktis krepšelio principu gautų lėšų panaudojimą ir konkuruoti tarpusavyje.  Įgyvendinus siūlomas priemones profesinis orientavimas efektyviau atspindėtų rinkos poreikius ir geriau atitiktų besimokančiojo interesus.