Stebime valdžią. Sveikatos apsaugos ministras siūlo į darželius nepriimti neskiepytų vaikų

2014 m. vasario 17 d. Sveikatos apsaugos ministerija pateikė ministro įsakymo projektą, kuriuo siūloma į ikimokyklinio ugdymo įstaigą nepriimti vaikų, nepaskiepytų visais pagal amžių tinkamais skiepais. Toks pakeitimas įsigaliotų nuo šių metų rugsėjo 1 d.

Šiuo metu priimant vaiką į įstaigą turi būti pateiktas Vaiko sveikatos pažymėjimas. Pagal naują reikalavimą, jei minėtame pažymėjime bus nurodyta, kad  vaikas nepaskiepytas pagal Lietuvos Respublikos vaikų profilaktinių skiepijimų kalendorių arba paskiepytas ne visais pagal amžių nustatytais skiepais, nesant skiepų kontraindikacijų, į įstaigą toks vaikas bus nepriimamas.

Jei šiuo metu trūksta vietų darželiuose, tai nejaugi reikia į juos neįsileisti visais skiepais nepaskiepytų vaikų? Akivaizdu, kad naujais reikalavimais ministras užsimojo spręsti ne tik sveikatos sistemos problemas, bet ir reformuoti ne jam pavestą švietimo sritį. Nors nauji pakeitimai inicijuoti siekiant rūpintis vaikų sveikata, tačiau prieš uždarant mokymo duris vieniems, turi būti pasakyta, kur dėtis kitiems.

Priėmus šio įsakymo pakeitimą tėvai negalės savo vaikų leisti į norimą darželį vien dėlto, kad sveikatos pažymėjimas nebus tinkamai užpildytas.

Įsakymo projektas, spauskite nuorodą: http://www.lrs.lt/pls/proj/dokpaieska.showdoc_l?p_id=223728STEBIME VALDŽIĄ – LLRI iniciatyva, skirta trumpai, paprastai ir aiškiai pristatyti aktualius, svarstomus įstatymų projektus (ir kt.) ir jų privalumus/trūkumus.