Stebime valdžią. Mokyklose siūloma didinti visuomenės sveikatos priežiūros specialistų skaičių

Vyriausybės nutarimo projekte siūloma apibrėžti sveikatos priežiūros mokykloje finansavimo šaltinių rūšis ir nustatyti visuomenės sveikatos priežiūros specialistų pareigybių steigimo rekomenduojamus normatyvus.

Šiuo metu pagal Sveikatos priežiūros mokyklose finansavimo tvarkos aprašą savivaldybės teritorijoje esančiose ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir profesinio mokymo įstaigose ugdomų mokinių visuomenės sveikatos priežiūra finansuojama iš dviejų šaltinių – Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto ir savivaldybių biudžetų lėšomis. Pagal naują tvarką visuomenės sveikatos priežiūros veikla ugdymo mokyklose be minėtų šaltinių bus finansuojama ir iš valstybės biudžeto skiriamų specialių tikslinių dotacijų.

Sveikatos priežiūrą mokyklose vykdo visuomenės sveikatos priežiūros specialistai. Nutarimo projektu siūloma nuo 2015 m. sausio 1 d. numatyti, kad viena visuomenės sveikatos priežiūros specialisto pareigybė steigiama 200 mokinių. Paminėtina, kad iki 2014 m. gruodžio 31 d. viena visuomenės sveikatos priežiūros specialisto pareigybė steigiama 1 000 mokinių (miesto gyvenamosiose vietovėse) ir 500 mokinių (kaimo gyvenamosiose vietovėse). Numatoma, 2015 m. reikės papildomai įsteigti 453,7 visuomenės sveikatos priežiūros specialistų pareigybes. Minėtiems papildomiems etatams reikalingas darbo užmokesčio fondas – 13,5 mln. Lt.

Pažymėtina, kad tai yra rekomendacinio pobūdžio pareigybių steigimo normatyvai. Tačiau Projekto rengėjų apskaičiuotas naujų pareigybių skaičius rodo, kad vietoj vieno visuomenes sveikatos priežiūros specialisto, mokyklose jų galės būti net penki (jei mokykloje mokosi 1000 mokinių). Abejonių kelia tai, kad Projekto rengėjai niekur neakcentavo, jog dabar mokyklose trūksta visuomenės sveikatos priežiūros specialistų. Tiesiog padidinamas pareigybių skaičių be jokių pagrįstų priežasčių. Todėl kyla klausimas, ar žymiai padidinus tokių specialistų skaičių jų veikla bus efektyvesnė, o svarbiausia – vaikų sveika gyvensena pagerės? Ar priešingai, tai dar viena iš priemonių didinanti biurokratų skaičių ir reikalaujanti papildomų valstybės biudžeto milijonų? Šiuo metu sveikatos sistema turi rimtesnių problemų, todėl naujų specialistų skaičiaus didinimas šiuo metu nėra pats svarbiausias dalykas.

Nutarimo projektas, spauskite nuorodą: http://www.lrs.lt/pls/proj/dokpaieska.showdoc_l?p_id=224301STEBIME VALDŽIĄ – LLRI iniciatyva, skirta trumpai, paprastai ir aiškiai pristatyti aktualius, svarstomus įstatymų projektus (ir kt.) ir jų privalumus/trūkumus.