Ekspertizė. Baudos nuo apyvartos už vaistų kainodaros pažeidimus – per griežta priemonė

LLRI siūlo nepritarti Farmacijos įstatymo pataisoms, pagal kurias, Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba įgytų teisę skirti bausti vaistinėms, pažeidusioms vaistinių preparatų kainodaros reikalavimus, baudomis, o baudų dydis būtų siejamas su metinėmis įmonių pajamomis. Baudos dydžio susiejimas su įmonės apyvarta yra išskirtinė, itin griežta ir tik išimtiniais atvejais taikoma poveikio priemonė Lietuvoje, taikoma už grubius konkurencijos pažeidimus. Jei įmonė neteisingai pritaiko antkainį, pakankama poveikio priemonė – įpareigojimas klaidas ištaisyti. Tuo tarpu bausmių taikymas vartotojų apsaugos nepadidina, priešingai – gali vesti prie konkurencijos sumažėjimo.

Toliau – LLRI pastabos, pateiktos Sveikatos apsaugos ministerijai.
***
Farmacijos įstatymo 2, 15, 19, 20, 21, 23, 24, 51, 62, 64, 75 straipsnių pakeitimo ir papildymo, įstatymo papildymo šeštuoju1 ir tryliktuoju1 skirsniais įstatymo projekto (toliau – projekto) 601 straipsnis nustato baudas vaistų didmeninio platinimo licencijos turėtojui ir vaistinei, pažeidusiems vaistinių preparatų kainodaros reikalavimus.
Pagal projektą siūloma, kad Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba gautų teisę skirti nuo 1 iki 3 procentų metinių pajamų iš didmeninio vaistinių preparatų platinimo veiklos dydžio baudą, o jeigu tokios veiklos masto apskaičiuoti neįmanoma, – nuo 180 000  iki 550 000 litų. Vaistinei, pažeidusiai vaistinių preparatų kainodaros reikalavimus, Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba turi teisę skirti nuo 1 iki 3 procentų metinių pajamų iš veiklos, susijusios su vaistinių preparatų pardavimu, dydžio baudą, o jeigu tokios veiklos masto apskaičiuoti neįmanoma, – nuo 55 000  iki 170 000 litų.
Atkreipiame dėmesį, kad baudos dydžio susiejimas su įmonės apyvarta yra išskirtinė, itin griežta ir tik išimtiniais atvejais taikoma poveikio priemonė. Lietuvoje baudos nuo apyvartos taikomos už itin grubius konkurencijos pažeidimus, kurie nustatomi Konkurencijos tarybai atlikus išsamų tyrimą ir nustačius pažeidimus, turinčius reikšmingos įtakos tiriamai rinkai. Apyvartos dydis yra ribojantis veiksnys maksimaliai baudai už Reklamos įstatymo pažeidimus, ir tuo siekiama, kad skiriama bauda nepadarytų nepageidautos žalos rinkos dalyviui. Baudos nuo apyvartos taikomos energetikos sektoriuje, ir ten baudų amplitudė yra didesnė (baudos prasideda nuo 1000 litų), o maksimali bauda – mažesnė (viršutinė riba yra 2 procentai nuo apyvartos).
Įstatymo projekte numatytos baudos nuo apyvartos už vaistų kainodaros pažeidimus yra neproporcingai didelės ir dėl bazės, nuo kurios jos skaičiuojamos. Į veiklos, susijusios su vaistinių preparatų pardavimų pajamomis, patenka ne tik antkainiai, bet ir vaistinių preparatų kaina, todėl baudos bazė apima ne tik grynąsias pajamas (bendrąjį pelną), bet ir didelę dalį sąnaudų.
Didmeninės bei mažmeninės vaistų prekybos įmonės savo asortimentuose turi kelių tūkstančių pavadinimų vaistinių preparatų, kuriais prekiaujama skirtinguose prekybos taškuose. Esant tokioms apimtims, klaida vieno prekybos taško apskaitoje sukels finansines pasekmes visai mažmeninės prekybos įmonei. Dažnu atveju bauda nuo apyvartos gali viršyti įmonės pelningumą, tad bauda gali sutrikdyti įmonės veiklą, jos mokumą. Primename, kad neproporcingos baudos nuo apyvartos už mokesčių įstatymų pažeidimus (vadinamoji 8-tosios Vyriausybės vykdyta „žiauri akcija“) iki bankroto privedė ne vieną įmonę.
Nustačius itin reikšmingo dydžio baudas nuo apyvartos, iškyla galimybė piktavališkam veikimui prieš įmonę. Įmonė tampa pažeidžiama dėl galimos žmogiškosios klaidos arba sąmoningų ketinimų padaryti įmonei žalos. Atkreipiame dėmesį, jog kainodaros procese dalyvauja ir daugiau subjektų, ne tik didmeniniai bei mažmeniniai prekybininkai. Antkainis gali būti neteisingai pritaikytas dėl gamintojo ar rinkodaros teisių turėtojo klaidos, tačiau atsakomybė visu griežtumu numatoma vaistų prekybos įmonėms.
Vaistų antkainių reguliavimu siekiama, kad įmonės netaikytų didesnių antkainių, nei nustato įstatymas ir taip vartotojams pateiktų tam tikro kainų lygio vaistus. Jei įmonė neteisingai pritaiko antkainį, pakankama poveikio priemonė – įpareigojimas klaidas ištaisyti. Tuo tarpu bausmių taikymas vartotojų apsaugos nepadidina, priešingai – gali vesti prie konkurencijos sumažėjimo.
Atsižvelgiant į tai, kad siūlomos baudos nuo apyvartos už kainodaros pažeidimus yra neproporcingos, gali sukelti grėsmę įmonės finansiniams srautams, siūlome nepildyti Farmacijos įstatymo 131 skirsniu.