Stebime valdžią. Vyriausybė nepritarė įstatymų projektams, kurie ribotų nuosavybės teisių atkūrimą

Įstatymo projektais Nr. XIIP-767 ir Nr. XIIP-848 buvo siekta nustatyti, jog žemę po pramoniniais žuvininkystės tvenkiniais būtų galima nuomoti ir privatizuoti be aukciono, jeigu ji reikalinga pramoninių žuvininkystės tvenkinių naudotojams. Kaip teisingai pastebėjo abiems įstatymų projektams nepritarusi vyriausybė, toks reguliavimas prieštarautų žemės reformos tikslams, nes tam tikrai konkrečiai apibrėžtai žmonių grupei suteiktų privilegijas įsigyti žemės, negrąžinant tokios žemės asmenims, kurie turi teisę į nuosavybės teisių atkūrimą.

Žemės privatizavimo procesas dėl savo pobūdžio, istorinių aplinkybių yra sudėtingas procesas. Jį vykdant svarbu laikytis principo, jog visi asmenys, turintys teisę į išlikusį nekilnojamąjį turtą, galėtų šia teise pasinaudoti.

Vyriausybės nutarimo projektas, spauskite nuorodą: http://www.lrs.lt/pls/proj/dokpaieska.showdoc_l?p_id=218166


STEBIME VALDŽIĄ – LLRI iniciatyva, skirta trumpai, paprastai ir aiškiai pristatyti aktualius, svarstomus įstatymų projektus (ir kt.) ir jų privalumus/trūkumus.