Stebime valdžią. Viešųjų pirkimų prioritetas energijos efektyvumui, o ne kainai – daugiau išleistų mokesčių mokėtojų pinigų

Sveikintina, kad naikinami pertekliniai teisės aktai. Tačiau pagrindinė problema išlieka. Jei viešųjų pirkimų metu prioritetas yra teikiamas energijos efektyvumui, o ne kainai, tai sudaro prielaidas išleisti daugiau mokesčių mokėtojų pinigų. Taip pat gali būti įsigyta prekė, kurios šiek tiek didesnis energijos efektyvumas neatperka daug didesnio kainų skirtumo. Paprastai tariant, vertinant visą produkto gyvenimo ciklą, tikrai energetiškai efektyvesnės prekės turėtų būti atsiperkančios ir be specialių taisyklių ar išimčių.

Vyriausybės nutarimo projektas, spauskite nuorodą: http://www.lrs.lt/pls/proj/dokpaieska.showdoc_l?p_id=218975


STEBIME VALDŽIĄ – LLRI iniciatyva, skirta trumpai, paprastai ir aiškiai pristatyti aktualius, svarstomus įstatymų projektus (ir kt.) ir jų privalumus/trūkumus.