Stebime valdžią: trumpai apie aktualius, svarstomus įstatymų projektus

Siūloma didinti NPD – gera žinia dirbantiesiems

Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 20 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas: http://bit.ly/XH3k52
Projektu siūloma didinti maksimalų neapmokestinamąjį pajamų dydį nuo 470 iki 620 litų. Šiuo žingsniu būtų sumažinta mokesčių našta dirbantiesiems, todėl pastariesiems yra gera žinia.
Savivaldybės pačios galėtų mažinti pajamų mokestį už verslo  liudijimus
Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 6 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas: http://bit.ly/10Yr6Fa
Projektu siūloma suteikti teisę savivaldybių taryboms savo nuožiūra nustatyti fiksuotus pajamų mokesčio už verslo liudijimą dydžius. Šio įstatymo projekto priėmimas sudarytų prielaidas savivaldybių taryboms mažinti mokesčius, kuriuos moka gyventojai, savarankiškai vykdantys individualią veiklą pagal verslo liudijimus.
Pirmenybė įsigyti medieną ją apdirbantiems Lietuvoje – nėra efektyvus būdas padėti pramonei

Įstatymo projektas: http://bit.ly/12SM4bn

Siūloma suteikti pirmenybę valstybiniuose miškuose pagamintą medieną įsigyti asmenims valdantiems medienos perdirbimo (apdirbimo) įrenginius ir perdirbantiems (apdirbantiems) medieną Lietuvos teritorijoje. Šis siūlymas iškraipytų prekybą medienos rinkoje. Pirmenybės suteikimas išskirtinei medienos pirkėjų grupei sukurtų paskatas atsirasti antrinei medienos rinkai, kurioje būtų prekiaujama realia rinkos kaina. Be to, laisva prekyba tarp valstybių yra viena iš pamatinių Europos Sąjungos vertybių.

Nacionalinės klimato kaitos valdymo politikos priemonių planas – tobulinti dar yra ką

LRV nutarimo projektas: http://bit.ly/YPIy1R

Tikslinga tobulinti priemonių planą taip, kad šis koncentruotųsi į dabar gyvenančių žmonių gerovę, o prioritetą teiktų priemonėms, ekonomiškai pasiteisinančios arba bent jau mažiausiai nuostolingos. Detalios LLRI pastabos ankstesniam plano projektui yra čia (http://bit.ly/17uUoBy). Į dalį LLRI ankstesnių siūlymų buvo atsižvelgta. Tačiau plane išlieka abejotino pagrįstumo ir efektyvumo priemonės, pvz., švietimas apie klimato kaitą visuose švietimo lygiuose. Klimato kaitos klausimas yra sudėtingas, nepakankamai ištyrinėtas, kad jį būtų galima pateikinėti kaip programinį dalyką ir ypač pradinėse klasėse.

PVM lengvatos plėtimas ir taikymas ne tik besinaudojantiems centralizuotu šildymu pareikalautų papildomų lėšų

Įstatymo projektas: http://bit.ly/YPL8Vr

Siūloma išplėsti dabar galiojančią PVM lengvatą centralizuotam šildymui ir analogišką lengvatą taikyti nesinaudojantiems centralizuoto šildymo paslauga. Projekto įgyvendinimas pareikalautų papildomų finansinių resursų, dėl kai kurių siūlymų išaugtų ir administracinė našta. Įstatymo projektas paliečia svarbų klausimą: kodėl gyventojams, besinaudojantiems vienu konkrečiu apsirūpinimo šiluma būdu yra taikoma lengvata, o gyventojams, pasirinkusiems kitą būdą – ne? Tačiau diskutuotina, ar negalima situacijos ištaisyti naikinant PVM lengvatą šildymui apskritai (turint omeny, šios mokestinės lengvatos neigiamą efektą)?

Siūloma žemės ir toliau neparduoti užsieniečiams, neleisti įsigyti juridiniams asmenims

Nutarimo projektas: http://bit.ly/16Ry8AC

Įstatymo projektas: http://bit.ly/ZdX7vy

Seimo narys K.Starkevičius užregistravo Seimo nutarimą raginantį Vyriausybę pratęsti žemės pardavimo ribojimą užsieniečiams, kaip ultimatumą Europos Sąjungai, kad ji suvienodintų tiesiogines išmokas ES valstybinių narių žemdirbiams. Siūloma keisti Žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo laikinąjį įstatymą, kuriam pritarus valstybinės žemės ūkio paskirties žemės negalėtų įsigyti juridiniai asmenys.

Vyriausybė pritarė Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo 2, 3, 7, 8, 9, 10, 16, 17, 21, 23, 24 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektui

Projektas numato socialinės pašalpos gavimo laikotarpio trumpinimą darbingiems, tačiau darbo neturintiems žmonėms. Taip pat projektu siūloma nemokėti būsto šildymo išlaidų kompensacijų tiems gyventojams, kurie atsisako dalyvauti valstybės ar savivaldybės remiamuose daugiabučių namų modernizavimo projektuose. Šių siūlymų priėmimas padidintų piniginės socialinės paramos veiksmingumą ir padarytų valstybinę būsto modernizavimo politiką labiau tikslinga.