Stebime valdžią: trumpai apie aktualius, svarstomus įstatymų projektus

Trumpai pristatome aktualius, svarstomus įstatymų projektus (ir kt.) ir jų privalumus/trūkumus. „Stebime valdžią” – LLRI iniciatyva, kuria siekiame įvertinti, ar šių įstatymų priėmimas būtų naudingas visuomenei, dirbantiesiems, verslui ar atvirkščiai – ribotų ir tik apsunkintų gyventojus?
Daugiau konkurencijos ir kokybės techninės apžiūros rinkoje
Įstatymo projektas: http://bit.ly/12q5HpM
Siūloma, kad technines automobilių apžiūras atlikti galėtų visos įmonės, turinčios nustatyta tvarka išduodamus leidimus. Leidimus turėtų teisę įsigyti bet kuri įmonė, kuri atitinka tam tikrus (techninius, finansinius, darbuotojų kvalifikacijos) reikalavimus. Įgyvendinus šiuos pakeitimus automobilių techninės apžiūros rinkoje atsirastų konkurencija ir sąlygos geresnei paslaugų kokybei.
Trumpai apie aktualius, svarstomus įstatymų projektus ir kt.
Užimtumo skatinimo siūlymai: daugiau atsakomybės besidarbinančiam, bet ir grėsmė konkurencijai
Užimtumo rėmimo įstatymo straipsnių pakeitimo ir papildymo projektas: http://bit.ly/1cXX36Q
DK straipsnio pripažinimo netekusiu galios Įstatymo projektas: http://bit.ly/15jN3UP
Užimtumo rėmimo įstatymo projekte atsirado teigiamų nuostatų. Nutraukus profesinį mokymąsi, asmuo turės atlyginti darbo biržai patirtas išlaidas – tai paskatins besimokančius atsakingiau žiūrėti į mokymąsi ir juos pabaigti. Taip pat perpus sutrumpinamas terminas darbdaviams išlaikyti įdarbinto asmens darbo vietą (nuo 12 iki 6 mėn.). Kita vertus, subsidijos, mokamos darbdaviui, jog šis įdarbintų teritorinės darbo biržos siųstą asmenį, iškreips konkurenciją, skatins fiktyvių įmonių steigimąsi, siekiant pasisavinti valstybės lėšas, taip pat sumažins darbuotojo galimybę įsitvirtinti darbo vietoje ilgesniam laikotarpiui.