Stebime valdžią. Siekiama iš esmės tobulinti kredito unijų veiklos reglamentavimą

LR Kredito unijų ir kitų įstatymų pakeitimais siekiama iš esmės tobulinti kredito unijų veiklos Lietuvoje reglamentavimą. Siūlomi pakeitimai yra įvairiaus pobūdžio.

Siūloma didinti minimalaus nuosavo kapitalo dydį ir minimalų kredito unijos narių skaičių, įvesti pagrindinio ir papildomo pajaus sąvokas. Siekiant geresnio kredito unijų rizikų valdymo siekiama griežtinti investicijų į nekilnojamą turtą taisykles, taip pat keičiamos kredito unijų vadovų skyrimo taisykles. Svarbi pakeitimų dalis yra priežiūros institucijų galių stiprinimas prižiūrint kredito unijų veiklą, įskaitant probleminės kredito unijos turto perdavimą kitai kredito įstaigai. Įstatymo projektais taip pat siekiama išplėsti kredito unijų teikiamų paslaugų spektrą, kurios būtų teikiamos ne unijos nariams, bei mažinti administracinę kredito unijų naštą.

NUTARIMO PROJEKTAS ČIA


STEBIME VALDŽIĄ – LLRI iniciatyva, skirta trumpai, paprastai ir aiškiai pristatyti aktualius, svarstomus įstatymų projektus (ir kt.) ir jų privalumus/trūkumus.