Stebime valdžią. Siekiama didesnio studijų tarptautiškumo ir prieinamumo, elgiamasi – priešingai

Šiuo įstatymo projektu siekiama įgyvendinti nuostatą, kad licencijos aukštosioms mokykloms vykdyti studijų programas išduodamos tik tada, kai jos ne mažiau kaip pusę savo studijų programų įgyvendina Lietuvos Respublikos teritorijoje. Toks įpareigojimas prieštarauja įstatyme deklaruojamiems tikslams – teigiama, kad juo siekiama didesnio studijų tarptautiškumo ir prieinamumo, tačiau šis įpareigojimas priešingai – apsunkina sąlygas į rinką įeiti naujiems tarptautiniams universitetams. Net jei geriausi pasaulio universitetai nuspręstų įsteigti savo fakultetus Lietuvoje, jie licenciją gautų tik tada, kai bent pusė jų studijų programų būtų vykdoma Lietuvojos teritorijoje. Dideliems ir užsienyje gerai įsitvirtinusiems universitetams, kuriuose dažnai mokosi daugiau studentų nei iš viso yra Lietuvoje, toks reikalavimas yra praktiškai neįgyvendinamas. Dėl to, jei šis įstatymų projektas bus priimtas, silpnės paskatos gerinti Lietuvos universitetų studijų programų kokybę, o į aukštojo mokslo sistemą neįsilies stiprūs tarptautiniai universitetai.

Vyriausybės nutarimo projektas, spauskite nuorodą: http://www.lrs.lt/pls/proj/dokpaieska.showdoc_l?p_id=216603


STEBIME VALDŽIĄ – LLRI iniciatyva, skirta trumpai, paprastai ir aiškiai pristatyti aktualius, svarstomus įstatymų projektus (ir kt.) ir jų privalumus/trūkumus.