Stebime valdžią. Numatomi pasirengimo įsivesti eurą žingsniai

Euro įvedimo Lietuvoje įstatymo projekte numatomi pasirengimo įsivesti eurą Lietuvoje veiksniai, tokie kaip litų keitimas į eurus, litų išėmimo iš apyvartos procesas, kainų, darbo užmokesčio, pensijų, socialinių išmokų, pinigų sąskaitose perskaičiavimo ir apvalinimo taisyklės, kainų nurodymo litais ir eurais taisyklės, apskaitos ir mokesčių mokėjimo eurais taisyklės, lito pakeitimas į eurą oficialiuose dokumentuose ir kituose teisės aktuose.


 

Įstatymo projektas 13-4008-01, 2013 m. gruodžio 19 d.
Lietuvos Respublikos euro įvedimo Lietuvos Respublikoje įstatymo projektas

Susiję dokumentai:

Įstatymo projektas 13-4009-01, 2013 m. gruodžio 19 d.
Lietuvos Respublikos Lietuvos banko įstatymo 54 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Įstatymo projektas 13-4010-01, 2013 m. gruodžio 19 d.
Lietuvos Respublikos Lietuvos banko įstatymo 1, 6, 7, 8, 11, 12, 14, 19, 20, 25, 31, 33, 35, 36, 38, 47, 49, 50, 53, 54, 54(1), 55 straipsnių, ketvirtojo ir penktojo skirsnių pavadinimų pakeitimo, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 37 straipsnių pripažinimo netekusiais galios ir įstatymo priedo papildymo įstatymo 29 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas


STEBIME VALDŽIĄ – LLRI iniciatyva, skirta trumpai, paprastai ir aiškiai pristatyti aktualius, svarstomus įstatymų projektus (ir kt.) ir jų privalumus/trūkumus.