Stebime valdžią. Plečiamas darbo santykių principų taikymas; nepripažįstama, kad darbdavys ir darbuotojas gali susitarti patys

Įstatymo projektu plečiamas darbo santykių principų taikymas, įpareigojant darbuotojo ir darbdavio ginčą nagrinėjančius arbitrus kolektyvines sutartis aiškinti darbo teisės principų pagrindu. Tokia pozicija vertintina neigiamai. Šalys, moderniai reguliuojančios darbo įstatymus (pvz., Estija) darbo santykius vis labiau ima reguliuoti remdamosis civilinės teisės principais, pripažįstant abi santykio šalis lygiomis, laisvomis ir atsakingomis darbo sutarties šalimis.

Darbo teisės principų taikymas aiškinant kolektyvines sutartis reikš vis didesnį valdžios kišimąsi į autonominius darbo sutarties šalių santykius.

Vyriausybės nutarimas, spauskite nuorodą: http://www.lrs.lt/pls/proj/dokpaieska.showdoc_l?p_id=216444


STEBIME VALDŽIĄ – LLRI iniciatyva, skirta trumpai, paprastai ir aiškiai pristatyti aktualius, svarstomus įstatymų projektus (ir kt.) ir jų privalumus/trūkumus.