Stebime valdžią. Ar emigracija bus mažinama reguliavimu?

Projektu siekiama patvirtinti Lietuvos migracijos politikos gaires, kuriomis bus privalu vadovautis ministerijoms, Vyriausybės įstaigoms ir kitoms valdžios institucijoms rengiant teisės aktų projektus. Šiose gairėse atskleidžiama ir valdžios pozicija darbo rinkos klausimais. Nors gairėse pripažįstama, jog emigracijos sukelti neigiami padariniai (darbo jėgos mažėjimas, visuomenės senėjimas) negali būti sprendžiami tiesioginiu reguliavimu, tačiau gairėse kalbama apie priemonės, pavyzdžiui, naujų darbo vietų kūrimą, įdarbinimo skatinimą, – kuriomis turėtų būti šalinami neigiami emigracijos padariniai. Pažymėtina, jog jeigu naujų darbo vietų kūrimas bus suprantamas kaip dar viena valdžios funkcija, įgyvendinama skiriant finansavimą, tikslas mažinti emigracijos mastus dėl nedarbo mažėjimo šalyje nebus pasiektas. Jeigu norima, jog mažėtų emigracija, turėtų būti sukuriamos palankios sąlygos verslui bei darbuotojams mažinant privalomus reguliavimas, modernizuojant darbo santykių reglamentavimą.

Kritiškai vertintinas ir gairėse vartojamas negatyvus darbdavių apibūdinamas. Nurodoma, jog dėl darbdavių siekio įdarbinti užsienio šalių piliečius kyla užsieniečių išnaudojimo ir prekybos žmonėmis pavojus. Tokia pozicija reiškia, jog darbdaviai, sąžiningai įdarbinantys užsienio šalių piliečius, yra nepagrįstai vertinami neigiamai.

Projektas, spauskite nuorodą: http://www.lrs.lt/pls/proj/dokpaieska.showdoc_l?p_id=215228&p_org=&p_fix=n&p_gov=n


STEBIME VALDŽIĄ – LLRI iniciatyva, skirta trumpai, paprastai ir aiškiai pristatyti aktualius, svarstomus įstatymų projektus (ir kt.) ir jų privalumus/trūkumus.