Faktai ir analizė. Kaip išgydyti sergantį ligos draudimą?

SANTRAUKA

  1. Ligos draudimu apmokamų dienų skaičius vienam apdraustajam Lietuvoje paskutiniuosius aštuonerius metus auga ir yra didžiausias nuo 1991 m. – siekia 8 valstybinio draudimo apmokamas dienas per metus.
  2. Nedarbingumo pažymėjimų skaičiui įtakos turi ligos draudimo išmokų dosnumas. Tai yra įrodyta užsienio šalių tyrimuose bei pastebėta Lietuvoje. 2010 – 2014 m. periodu, kuomet ligos draudimo išmokos buvo sumažintos, vienam apdraustajam tenkantis ligos draudimo dienų skaičius sumažėjo ketvirtadaliu.
  3. Ligos draudimas yra didžiausią biudžeto deficitą turinti valstybinio socialinio draudimo rūšis. 2017 m. ligos socialinio draudimo biudžeto įplaukos siekė 143,1 mln. eurų, o išmokos – 256,4 mln. eurų.
  4. Ligos draudimo sistemoje yra paplitęs piktnaudžiavimas. Toje pačioje įstaigoje dirbančių šeimos gydytojų išrašomų nedarbingumo pažymėjimų skaičius kai kuriais atvejais skiriasi 5 kartus. „Sodrai“ atliekant sergančiųjų patikrinimus 80 proc. tikrinamųjų savanoriškai grįžta į darbą nesulaukę patikrinimų rezultatų.
  5. Geriau veikiantį netektų pajamų kompensavimą ligos atveju galima pasiekti tobulinant esamą ligos draudimo sistemą arba keičiant draudiminį principą kaupiamuoju. Pirmuoju atveju šalys imasi griežtinti išmokų mokėjimo sąlygas, užtikrinti efektyvesnį jų administravimą ir diegia papildomas apsaugos nuo piktnaudžiavimo priemones. Antruoju – papildo draudimą kaupimo instrumentais.

 Analizę parsisiųsti galite čia: atsisiųsti

 Visą analizę rasite čia: