Analizė. Privatūs pensijų fondai: gyvybingos veiklos ir protingos priežiūros derinimas

Ižanga

Lietuvos laisvosios rinkos institutas baigė Freedom House finansuojamą projektą “Privatūs pensijų fondai: gyvybingos veiklos ir protingos priežiūros derinimas”.
Projekto tikslas buvo suformuluoti pensijų fondų priežiūros koncepciją, kurioje būtų efektyviai suderintos valstybinės priežiūros priemonės su rinkos savireguliavimo  mechanizmais, ir pateikti pasiūlymus, kaip organizuoti pensijų fondų priežiūrą Lietuvoje.
LLRI pensijų fondų priežiūrą supranta kaip visumą veiksnių, įtakojančių sklandžią pensijų fondų veiklą. Tai apima ne tik valstybinių institucijų priežiūrą, bet visų pirma galimybę veikti rinkos savireguliavimo instrumentams, nes pensijų fondai, kaip ir kiti ūkio subjektai, veikia rinkoje. Kad fondai veiktų maksimaliai efektyviai, turi būti sudarytos sąlygos rinkos mechanizmams pasireikšti. Valstybinės priežiūros priemonės gali būti taikomos tik ten, kur dar nėra prielaidų tokiam savireguliavimui pilnai atsiskleisti.
Pensijų fondų priežiūros priemones galima pasiūlyti tik gerai identifikavus jų veiklos rizikas ir žinant kiekvienos priemonės tikslą. Todėl buvo identifikuotos pensijų fondų veiklos rizikos ir nustatytos priemonės šioms rizikoms valdyti. Kiekviena iš šių priemonių buvo įvertinta rinkos savireguliavimo ir valstybinės priežiūros suderinimo požiūriu – ar ta rizika gali būti valdoma rinkos mechanizmais, ar būtinas valstybės įsikišimas ir reguliavimas. Pensijų fondų veiklos rizikų ir priemonių jas valdyti sąrašas bei esminių priemonių aptarimas minėtu požiūriu yra pateikiamas šioje medžiagoje. Rizikos buvo suskirstytos į vidines ir išorines. Analizė apsiribojo vidinėmis rizikomis, laikantis nuostatos, kad išorinių rizikų valdymas nėra pensijų fondų priežiūros kompetencijoje.
Remiantis pensijų fondų veiklos rizikų ir instrumentų aptarimu bei pasaulinės pensijų fondų priežiūros praktika, buvo suformuluotos konceptualios pensijų fondų priežiūros nuostatos. Jos apima būdingiausius pensijų fondų priežiūros aspektus, pasitaikančius prižiūrint bet kurio tipo pensijų fondus. Šios nuostatos atspindi, kaip turi būti derinamos valstybinės priemonės su rinkos savireguliavimu.
Konceptualių nuostatų pagrindu LLRI suformulavo pasiūlymus Lietuvos pensijų fondų priežiūrai, kuriuose konkrečiai nurodė, kaip įgyvendinti protingą pensijų fondų priežiūrą, pasikliaujančią visų pirma rinkos mechanizmais ir leidžiančią pensijų fondams veikti saugiai ir efektyviai.
Pasiūlymai kaip organizuoti pensijų fondų priežiūrą Lietuvoje buvo pateikti Vertybinių popierių komisijai bei Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai, kurios yra atsakingos už valstybinę pensijų fondų priežiūrą, taip pat Finansų ministerijai, Draudimo reikalų tarnybai, atitinkamiems Seimo komitetams bei Sodrai.
Projektas buvo vykdomas su partneriais iš užsienio: Jaan Tonisson institutu, Estija, Demokratijos studijų centru, Bulgarija, ir CASE fondu, Lenkija.