Pozicija. Būtina užtikrinti, kad nebūtų priimami teisės aktai, apsunkinantys įmonių gelbėjimąsi

Jūsų Ekscelencija Prezidente Gitanai Nausėda, 

Gerbiamasis Seimo Pirmininke,

Gerbiamasis Ministre Pirmininke, 

Gerbiamieji Ministrai,

Lietuva meta visas pajėgas kovai su pasauline koronaviruso pandemija. Per poveikį ekonomikai bei šalies finansams virusas paveiks kiekvieną Lietuvos žmogų. Tuo pat metu Seimo darbotvarkėje numatyta svarstyti įstatymų projektus, kurie ne tik neatitinka esamos situacijos, bet ir turi priešingą dvasią, numato toliau didinti išlaidavimą, naujų reguliavimų ir naštų įvedimą.

Siekiant, kad Lietuva atlaikytų epidemiologinę ir ekonominę krizę, kad finansinių ir žmogiškųjų išteklių užtektų viešojo bei privataus sektorių išgyvenimui, būtina:

– užtikrinti, kad teisėkūros procesas atitiktų laikmečio iššūkius, kad ištekliai nebūtų eikvojami naujų, su pandemija bei karantinu nesusijusių, teisės aktų priėmimui ir jų įgyvendinimui;

– užtikrinti, kad dėl ekonominės situacijos nebūtų priimami pertekliniai teisės aktai, iš esmės pabloginantys žmonių bei įmonių gebėjimą prisiderinti prie naujų poreikių bei iššūkių, ir apsunkinantys ekonominę padėtį po krizės. Neeilinė situacija reikalauja lanksčių ir greitų sprendimų. To neatitinka, pavyzdžiui, viešumoje svarstoma kainų reguliavimo idėja – tai mažintų tiekėjų motyvaciją tiekti prekes ir gali sukelti deficitą, kai gyventojai apskritai neturės galimybės įsigyti reikalingų prekių;

– sustabdyti anksčiau priimtų teisės aktų įgyvendinimą, pareikalausiantį žmonių ir įmonių prisitaikymo, kuriam šiuo metu nėra nei laiko, nei išteklių;

– peržiūrėti biudžetą ir išteklių skirstymą pagal pesimistinę įvykių prognozę ir tuo pačiu užtikrinti pakankamus išteklius būtiniausioms valdžios institucijų funkcijoms atlikti;

– užtikrinti, kad solidarumo dvasioje būtinas biudžetų sumažinimas taptų unikalia proga optimizuoti valdžios institucijų veiklą: pavesti valdžios institucijoms maksimaliai supaprastinti atliekamas funkcijas, atsisakyti nereikalingų, dereguliuoti ir debiurokratizuoti. Valstybės mastu uždavus kryptingo ir prasmingo taupymo gaires, tai leistų padidinti mūsų gyvenimo skaidrumą, patogumą bei ekonomikos efektyvumą.

Lietuvos Respublikos Seimo VIII (pavasario) sesijos darbų programai buvo pateikti 583 teisės aktų projektai (be lydimųjų). Priede pateikiame Jūsų dėmesiui dalį numatomų svarstyti  teisės aktų, kurie dabartiniu metu gyventojams bei įmonėms dar labiau apsunkintų situaciją, ir kurių įgyvendinimas pareikalautų papildomų išteklių bei dėmesio. Kitų aktualių teisės aktų identifikavimą siūlytume pavesti atsakingoms ar juos inicijavusioms institucijoms. Šiuo metu gyvybiškai svarbu pakreipti viso viešojo sektoriaus darbą link taupymo, optimizavimo ir pasiruošimo ekonomikos bei viešųjų finansų susitraukimui. Kaip kiekvienam žmogui, namų ūkiui bei įmonei, taip ir viešajam sektoriui svarbu savalaikiai imtis išgyvenimo strategijos.

Esame pasirengę prisidėti prie reikalingų priemonių konkretizavimo bei įgyvendinimo, pridedame teisės aktų sąrašą, į kuriuos būtina atkreipti dėmesį.