Pozicija dėl ES priemonės „Better Regulation for Better Results“

SANTRAUKA

Pristatome analitinę medžiagą Briefing Note on the EU Agenda „Better Regulation for Better Results“, parengtą bendradarbiaujant su Vidurio ir Rytų Europos  viešosios politikos analizės institutų tinklo 4Liberty.eu nariais.

Norime atkreipti dėmesį, kad Lietuvoje formaliai neįtvirtintos teisėkūros taisyklės ir procedūros, kuriomis būtų užtikrinta perteklinio reglamentavimo (ang. gold-plating) perkeliant ir įgyvendinant ES teisės aktus prevencija.

Ex-ante ir ext-post poveikio vertinimas – pagrindiniai įrankiai, kuriais gali būti nustatomas perteklinis reglamentavimas – yra naudojami vykdomosios valdžios lygmenyje. Priimant įstatymus ex-ante poveikio vertinimo metu vertinama bendra ES teisės perkėlimo į nacionalinę teisę kokybė, tačiau toks vertinimas nebūtinai atliekamas siekiant išvengti perteklinio reglamentavimo, o ex-post poveikio vertinimo atveju ES teisės perkėlimo kokybės vertinimo praktika iš viso netaikoma. Vis dar vyrauja nuomonė, kad ES teisės perkėlimo kokybės kontrolė yra Europos Komisijos kompetencija.

Svarbu paminėti ir tai, kad perteklinio reglamentavimo prevencijos tikslais fragmentiškai išnaudojamas ir viešų konsultacijų su suinteresuotomis šalimis, tokiomis kaip verslo asociacijos, ekspertai, mokslininkai ir nevyriausybinės organizacijos, mechanizmas.

Siūlome įtvirtinti formalias taisykles ir procedūras, kurios leistų išvengti perteklinio reglamentavimo įgyvendinant ES teisės aktus, Teisėkūros pagrindų įstatyme bei taikant kitus instrumentus, skirtus užtikrinti teisės aktų kokybę (pvz. ex-ante ir ex-post poveikio vertinimą, konsultacijas ir pan.)

Skaitykite visa poziciją anglų kalba.