Pilietiškai aktyvus mokinys – misija įmanoma

„Kaip manote, kodėl pasaulyje vis dar egzistuoja badas?“ – dešimtokų klausia Gargždų „Vaivorykštės“ gimnazijos etikos mokytoja Ilma Agajan ir paaiškina, kad šiandienos pamoka bus kitokia – ją ves kartu su pilietiškumo ir ekonomikos mokytojomis. Tokiu būdu pasaulinė skurdo ir bado tema bus aptarta ne paviršutiniškai, bet iš esmės, įvertinant ne tik moralinę, bet ir ekonominę, politinę problemos pusę.

„Mokiniams buvo netikėta, kad pamoką veda trys mokytojos, bet socialiai jautri tema apie skurdą visus įtraukė į veiklas. Pamoka dalį mokinių privertė susimąstyti, dalis vaikų diskusiją tęsė ir per pertrauką“, – teigia Kauno „Santaros“ gimnazijos mokytoja.

Jau kurį laiką daugiau nei 500 mokytojų naudojasi naujos koncepcijos pilietinio ugdymo, ekonomikos ir etikos integruoto ugdymo medžiaga „Pilietis per 31 valandą“. Ji kviečia diskutuoti apie svarbiausius šiandienos socialinius klausimus – pradedant robotizacija ir baigiant priklausomybe nuo socialinių tinklų.

„Dabarties įvykiai yra patrauklus būdas mokytis ekonomikos, moralės filosofijos, pilietiškumo pagrindų, suprasti istoriją. Svarbiausia, kad nebereikia mokiniams aiškinti, kaip to prireiks realiame gyvenime, pats gyvenimas ir yra pamokos centras. Mokiniai mokosi kritiškai ir įvairiapusiškai vertinti šiandienos reiškinius, geriau supranta savo vaidmenį visuomenės gyvenime“, – sako Lietuvos laisvosios rinkos instituto švietimo centro ir šio projekto vadovė Marija Vyšniauskaitė

„Pilietis per 31 valandą“ medžiaga nuo šio rugsėjo nemokamai pasiekiama visiems šalies mokytojams interneto svetainėje www.mokytojoknyga.lt. Keturiose mokyklose programa buvo išbandyta kaip Nacionalinės švietimo agentūros projektas siekiant pateikti rekomendacijas visoms šalies mokykloms, kaip sklandžiai integruoti šias pamokas į ugdymo procesą.

Visi projekte dalyvavę mokytojai patvirtina, kad programa paskatino bendradarbiavimą tarp skirtingų dalykų mokytojų ir sustiprino bendradarbiavimą su mokiniais. Daugelis teigia, kad medžiaga padėjo įtraukti ir motyvuoti mokinius.

„Mūsų mokiniai sukūrė ir įgyvendino savanorystės projektą „Padėkime gyvūnams“, devintokai įtraukė į savanorišką veiklą penktos klasės mokinius, organizavo „Savanorystės mugę“. Ugdymo procese pradėjome dažniau naudoti debatų metodą. Pakilo kai kurių mokinių savivertė, jie dažniau galėjo pareikšti savo nuomonę viešai, į pamokas įsitraukė ir pasyviausi mokiniai, todėl pagerėjo mokymosi rezultatai“, – sako Vilniaus r. Kalvelių „Aušros“ gimnazijos pilietinio ugdymo mokytoja Edita Burvytė.

Per Nacionalinės švietimo agentūros projektą vyksta aktyvi komunikacija su mokytojais, konsultacijos, keitimasis gerąja patirtimi.

„Turėjome galimybę pamokas stebėti gyvai. Gražu žiūrėti, kaip skirtingų dalykų mokytojai papildo vienas kitą. Pavyzdžiui, nagrinėjant klausimą, ar reikėtų uždaryti ežerą teršiančią gamyklą, aptariami ne tik ekologiniai aspektai, bet ir darbuotojų gerovės klausimas, kalbama apie technologijas, įstatymus. Žinodami, kad iš jų nesitikima vieno teisingo atsakymo, mokiniai neieško lengviausio kelio, nesitenkina šabloniniais atsakymais, jie diskutuoja, ieško argumentų ir randa netikėtus sprendimus“, – sako Marija Vyšniauskaitė.

„Pilietis per 31 valandą“ programos tikslas – padėti mokytojams ugdyti pilietiškai aktyvią ir savarankišką jaunąją kartą, suprantančią socialinius reiškinius ir savo vaidmenį visuomenės gyvenime. Programą sudaro 31 pamoka, skirta aktualiems socialiniams klausimams nagrinėti. Medžiaga naudojasi dorinio, pilietinio ugdymo, ekonomikos mokytojai, klasės vadovai, dirbantys su 9–12 klasės mokiniais. Kiekvienai temai sukurti unikalūs vaizdo klipai, įvairios užduotys – nuo įrašų socialiniuose tinkluose iki pasiūlymų projektams už klasės ribų. Pateikiamos atsakymų gairės ir įsivertinimo metodai.

„Šiame vadovėlyje atsispindi pagarbus požiūris į mokinius. Nors jie nėra pilnamečiai, vadovėlyje į juos kreipiamasi kaip į intelektualias, brandžias asmenybes, jau dabar galinčias daryti realų poveikį šiuolaikiniame pasaulyje“, – pastebi Vytauto Didžiojo universiteto lektorė, rašytoja Rasa Aškinytė.

Inovacijos išbandomos įgyvendinant Nacionalinės švietimo agentūros (NŠA)  projektą „Bendrojo ugdymo mokytojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas“, finansuojamą iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ įgyvendinimo priemonę 09.4.2-ESFA-V-715 „Formaliojo ir neformaliojo mokymo paslaugų įvairioms besimokančiųjų grupėms teikimas“. Projekto kodas 09.4.2-ESFA-V-715-02-0001.