LLRI siūlo tobulinti pensijų fondų priežiūrą

Lietuvos Laisvosios rinkos institutas kartu su partneriais iš užsienio – Jann Tonnison institutu (Estija), Demokratijos studijų centru (Bulgarija), CASE fondu (Lenkija) baigė vykdyti projektą „Privatūs pensijų fondai: gyvybingos veiklos ir protingos priežiūros derinimas“. Projektą rėmė JAV fondas „Freedom House“.

 

Projekto tikslas – suformuluoti ir pateikti pensijų fondų priežiūros koncepciją, pasiūlyti būdus, kaip užtikrinti tinkamą privačių pensijų fondų priežiūrą ir tuo pačiu nevaržyti jų plėtros. Vienas iš projekto darbų buvo apžvelgti priemones, naudojamas pensijų fondų priežiūrai atskirose šalyse. Vėliau ši patirtis buvo apibendrinta ir panaudota, formuluojant priežiūros tikslus bei uždavinius.

 

Šiuo metu galiojantis Pensijų fondų įstatymas PF priežiūrą paveda dviems valstybinėms žinyboms Vertybinių popierių komisijai (VPK) bei Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai (SADM). Išnagrinėję PF priežiūros priemones, LLRI ekspertai priėjo išvados, kad priežiūros funkcijų SADM turi būti atsisakyta. Taip fondų priežiūra nebus išskaidoma, todėl fondai bus geriau prižiūrimi, sumažės jų priežiūros kaštai tiek valstybei, tiek ir patiems fondams.

 

LLRI taip pat siūlo atsisakyti PF įstatyme numatytų kapitalo pakankamumo, likvidumo ir maksimalios atviros pozicijos užsienio valiuta normatyvų. Kadangi fondo dalyvių turtas yra atskirtas nuo pačiam PF priklausančio turto, kapitalo pakankamumo rodiklis neturi prasmės – kaupiamosiose sąskaitose esantis dalyvių turtas visada yra padengtas kapitalu. Likvidumo problemų kaupiantis pensijų fondas dar ilgai neturės, nes išmokas jis pradės mokėti labai negreitai. LLRI nuomone, šios rizikos valdymas turi būti paliktas pensijų fondo valdytojų kompetencijai. Maksimalios atviros pozicijos užsienio valiuta normatyvas ribos fondų investicijas į užsienį, o tai gali smarkiai pakenkti investicijų saugumui.

 

LLRI perspėja ir apie sunkumus, kuriuos sukeltų mokesčių atidėjimo pensijų įmokoms taikymas, kol nėra įvestas visuotinis gyventojų pajamų deklaravimas.

 

Konceptualias nuostatas, kaip organizuoti pensijų fondų priežiūrą, kokias valstybines ar rinkos priemones pasitelkti bei pasiūlymus, kaip šias nuostatas įgyvendinti, LLRI teikia Vertybinių popierių komisijai, kitoms žinyboms bei visuomenei.