Viešojo intereso gynimas ir problemos – būsimieji teisininkai susitvarkė su iššūkiu

2013 m. gegužės 2 d., Vilnius — Teisės specialistai pastebi, kad daugėjant viešojo intereso bylų, vis dažniau kyla diskusijos, ar viešasis interesas ginamas pagrįstai. Į viešojo intereso gynimą ir iš to kylančias problemas nacionaliniame esė konkurse „Ciceronas“ gilinosi ir būsimieji teisininkai. Geriausių darbų autoriai šiandien apdovanoti Mykolo Romerio universitete (MRU) vykusioje baigiamojoje konferencijoje.

Jau tradicija tapusį konkursą šiemet Europos studentų teisininkų asociacija ELSA Lietuva organizavo bendradarbiaudama su Lietuvos laisvosios rinkos institutu (LLRI) bei kitais konkurso partneriais.

„Konkursas suteikia galimybę kiekvienam būsimam teisininkui išreikšti savo nuomonę apie aktualiausias problemas. Šiemet siekėme paskatinti studentus domėtis viešuoju interesu, jo samprata ir gynimu – padėti suprasti viešojo intereso koncepciją ne tik kaip teisių gynimo priemonę, bet ir veiksnį, darantį įtaką ekonominei veiklai, žmonėms. Juk vienas iš pagrindinių konkurso tikslų ir yra skatinti savarankiškumą bei ugdyti būsimųjų teisininkų kritinį mąstymą“, – sako Inga Burmistrovaitė, ELSA Lietuva viceprezidentė akademinei veiklai.

Konkursas sulaukė dalyvių tiek iš universitetų, tiek iš kolegijų. Geriausio esė autoriumi pripažinta Rasa Medutytė, Vilniaus universiteto studentė, kurios darbas bus publikuotas „Justitia“ žurnale. II vieta nominuotas Karolis Jonuška, III vieta atiteko Indrai Burneikaitei. Prizininkai apdovanoti konkurso rėmėjų prizais – „Infolex“ teisinės informacijos paieškos prieigomis, LLRI, Lietuvos valstybinio dramos teatro ir kitų įsteigtais prizais.

,,Cicerono“ dalyvių darbus vertino garbinga komisija. Tarp komisijos narių – kooperuotų konkurso partnerių atstovai dr. Evaldas Klimas (MRU, LAWIN) ir prof. dr. Romualdas Drakšas (MRU, „Tark Grunte Sutkiene“). Taip pat – prof. habil. dr. Vytautas Nekrošius (Vilniaus universitetas), LLRI prezidentas Žilvinas Šilėnas ir LLRI ekspertė Rita Griguolaitė.

2012 m. vien prokurorai, vykdydami viešojo intereso gynimo funkciją, teismams pateikė 490 ieškinių. Nors tai 200 ieškinių mažiau nei 2011 m., tačiau ieškinių suma 2012m. buvo tris kartus didesnė – 147 mln.782 tūkst. Lt. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (LVAT) nurodo, kad šio teismo sprendimuose 2001m. viešojo interesas minėtas ar juo remtasi 19 kartų, 2011 m. – 520 kartų.

„Visuomenėje vis dažniau pasigirsta diskusijų, ar visais atvejais viešasis interesas yra ginamas pagrįstai, kas apskritai yra tas viešasis interesas, ar pasitelkiant šį institutą nėra ginami pavienių privačių asmenų interesai ir ar ginant viešąjį interesą nėra pažeidžiamos kitų asmenų nuosavybės teisės? Praktikoje daugiausia problemų kyla tais atvejais, kai viešasis interesas yra ginamas tokiose srityse kaip teritorijų planavimas, statybos“, – teigia dr. Evaldas Klimas.

Dėl viešojo intereso sąvokos neapibrėžtumo praktiškai daugumoje civilinių, administracinių santykių ar baudžiamųjų veiklų gali būti remiamasi viešuoju interesu. Viešojo intereso gynimas, tiek šiuo mechanizmu ginamos vertybės, yra priklausomos nuo įstatymo leidėjo požiūrio į tai, kas yra visuomenei naudinga, ir valdžios institucijoms priskirtų funkcijų įgyvendinimo.

„Toks nepagrįstai platus viešojo intereso taikymas darosi dideliu galvos skausmu tiek pačioms institucijoms, tiek norintiems vykdyti ekonominę-ūkinę veiklą: statyti namą, tvorą ar kasti gamtos išteklius“, – teigia Žilvinas Šilėnas.

Baigiamojoje konferencijoje „Ar nuosavybė ir jos apsauga yra viešasis interesas?“ savo įžvalgomis dalinosi LR Konstitucinio Teismo teisėja dr. Ramutė Ruškytė, MRU Verslo teisės katedros lektorius ir LAWIN teisininkas dr. Evaldas Klimas, dr. Eglė Mauricė (Lietuvos teisės institutas), Seimo narys dr. Remigijus Šimašius, LLRI prezidentas Žilvinas Šilėnas