Stebime valdžią. Tikslinama kompensacijų mokėjimo tvarka savininkams – yra ir pliusų, ir minusų

Vyriausybė svarsto nutarimo projektą, kuriuo bus patikslinta kompensacijų mokėjimo tvarka savininkams, kurių žemės valdose steigiama saugoma teritorija. Tuo bus siekiama kompensuoti savininkų finansinius praradimus, kadangi dėl griežtų reguliavimų saugomose teritorijose sumažėja iš teritorijos gaunama nauda. Priėmus projekte numatytus pakeitimus, nuo 2015 m. kompensacijoms bus papildomai skirta 880 tūkstančių litų biudžeto lėšų.
Projektą galima įvertinti teigiamai dėl to, jog savininkai galės gauti kompensaciją už teritoriją, kurios savo naudai dėl valdžios veiksmų nebegali naudoti. Kita vertus, itin dideli žmogiškosios veiklos apribojimai saugomose teritorijose vertintini kaip galintys neproporcingai apriboti savininko nuosavybės teises į jam teisėtai priklausančią teritoriją. Turėtų būti svarstoma, ar mažinant privalomus reguliavimus, ribojančius savininko galimybes veikti savo teritorijoje nedarant gamtai žalos, nebūtų pasiektas gamtos apsaugos tikslas, kartu nepažeidžiant savininkų nuosavybės teisių į jų teritoriją.

Vyriausybės nutarimo projektas, spauskite nuorodą: http://www.lrs.lt/pls/proj/dokpaieska.showdoc_l?p_id=219187STEBIME VALDŽIĄ – LLRI iniciatyva, skirta trumpai, paprastai ir aiškiai pristatyti aktualius, svarstomus įstatymų projektus (ir kt.) ir jų privalumus/trūkumus.