Pozicija. Dėl Juridinių asmenų pelno mokesčio pakeitimų taikymo

2000 m. rugpjūčio 28 d. LLRI prezidentė Elena Leontjeva pateikė aiškinamąjį raštą Lietuvos Respublikos Ministrui Pirmininkui Andriui Kubiliui, Lietuvos Respublikos Finansų ministrui Vytautui Dudėnui bei Lietuvos Respublikos Mokesčių inspekcijai. Šiuo raštu atkreipiamas dėmesys į tai, kad 2000 m. liepos 11 d. priimtose Juridinių asmenų pelno mokesčio įstatymo pataisose buvo klaidingai pritaikyta pelno apmokestinimo įsigaliojimo data (skaičiuojant visų 2000 metų apmokestinamąjį pelną), taip grįžtant prie ydingos mokesčių taikymo atgaline data praktikos. Aiškinamuoju raštu siūloma skubiai pateikti Seimui Juridinių asmenų pelno mokesčio įstatymo pataisas, atšaukiančias naują realizacinių pajamų skaičiavimo tvarką arba nukeliančių jos taikymą pajamoms, uždirbtoms po 2001 metų sausio 1 d.
Toliau pateikiamas aiškinamojo rašto tekstas.

2000 metų liepos 11 dieną priimtomis, Saulėtekio inicijuotomis Juridinių asmenų pelno mokesčio įstatymo pataisomis buvo siekiama išspręsti įsisenėjusias šio mokesčio taikymo problemas. Todėl buvo numatyta, kad įstatymo nuostatos bus taikomos, skaičiuojant visų 2000 metų apmokestinamąjį pelną. Klaidingai pritaikius šią įsigaliojimo datą ne tik saulėtekio pasiūlymams, bet ir Finansų ministerijos pasiūlytai ir apmokestinimą didinančiai nuostatai dėl turto nuomos pajamų, Lietuva buvo sugražinta į netoleruotiną mokesčių taikymo atgaline data praktiką.
Įstatymo pataisų nuostata priskirti pajamas už turto nuomą realizacinėms pajamoms yra logiška ir pačiam pelno mokesčio dydžiui įtakos neturi, tačiau nuo turto nuomos pajamų turės būti sumokėtas kelių mokestis, kuris iki šiol vis dar skaičiuojamas nuo įmonės apyvartos. Būtent šis neteisingas, seniai ir pagrįstai kritikuojamas mokestis ir bus taikomas atgaline data.
Lietuvos teisinėje praktikoje jau seniai laikomasi nuostatos, kad mokesčių naštą didinantys mokesčių įstatymų pakeitimai neturi būti taikomi atgal. Pajamų iš turto nuomos priskyrimas realizacinėms pajamoms buvo inicijuotas Finansų ministerijos ir vėliau įtrauktas į Saulėtekio pasiūlymų pagrindu parengtą projektą. Svarstant ir derinant šį dokumentą Saulėtekio komisijoje buvo nutarta, kad toks pajamų iš turto nuomos traktavimo pakeitimas gali įsigalioti tik tuomet, kai bus pakeistas kelių mokesčio mokėjimo principas. Tai yra, kai kelių mokestis iš apyvartos mokesčio taps transporto priemonių registracijos mokesčiu. Tačiau įstatymo nuostatos buvo pakeistos ne tik nesuderinus jų įsigaliojimo su kelių mokesčio pertvarkymu, bet dar ir nustačius mokesčio taikymą atgaline data.
Tai yra visiškai nepateisinama, juo labiau, kad pati Vyriausybė savo 2000 m. gegužės 31 d. sprendimu Nr. 27 nutarė, kad „teisės aktai, keičiantys ar nustatantys naujus įsipareigojimus privatiems subjektams, įsigalioja paprastai nuo naujų finansinių metų arba taip, kad privatūs subjektai turėtų visas galimybes normaliai pasirengti jų laikytis“. Priimtos įstatymo nuostatos diskredituoja šį sprendimą ir pačią Saulėtekio iniciatyvą.
Atsižvelgiant į tai, siūlome skubiai pateikti Seimui Juridinių asmenų pelno mokesčio įstatymo pataisas, atšaukiančias naują realizacinių pajamų skaičiavimo tvarką arba nukeliančių jos taikymą pajamoms, uždirbtoms po 2001 metų sausio 1 d. Mokesčių mokėtojams būtina oficialiai išaiškinti, kad mokesčių taisykles gerinančioms sąlygoms numatytas įstatymo įsigaliojimo terminas buvo klaidingai pritaikytas šias sąlygas bloginančiai nuostatai ir todėl iki įstatymo pataisų šių nuostatų įgyvendinimas oficialiai sustabdomas. Kartu siūlome teikti ir Kelių fondo įstatymo pataisas, naikinančias mokestį nuo apyvartos ir nustatančias transporto priemonių registracijos mokestį. Esame parengę Kelių fondo įstatymo pakeitimų ir aiškinamojo rašto projektą, kurį, esant poreikiui, galime pateikti Finansų ministerijai.