Pozicija. Dėl Akcinių bendrovių įstatymo pataisų (Nr. XIP-3428)

LLRI siūlo ne griežtinti tantjemų mokėjimo reguliavimą, o atsisakyti dvigubo dividendų apmokestinimo ir sumažinti pajamoms iš paskirstyto pelno taikomą gyventojų pajamų mokesčio tarifą.

Projektu siūloma griežtinti metinių išmokų (tantjemų) išmokėjimą. Maksimalus metinių išmokų (tantjemų) dydis būtų ribojamas skaičiuojant jį ne nuo viso bendrovės pelno, o nuo išmokėtų dividendų. Taip sukuriama metinių išmokų (tantjemų) priklausomybė nuo dividendų dydžio ir jų mokėjimo. LLRI siūlo ne griežtinti metinių išmokų (tantjemų) mokėjimo reguliavimą, o atsisakyti dvigubo dividendų apmokestinimo ir sumažinti pajamoms iš paskirstyto pelno taikomą gyventojų pajamų mokesčio tarifą nuo 20 iki 15 proc.

Toliau – LLRI pastabos, kurios buvo pateiktos Lietuvos Vyriausybei ir Seimo ekonomikos komitetui.

***
Lietuvos laisvosios rinkos institutas išnagrinėjo Akcinių bendrovių įstatymo 59 straipsnio pakeitimo įstatymo projektą (toliau – Projektas) ir teikia pastabas bei pasiūlymus.

Dėl metinių išmokų (tantjemų) skaičiavimo nuo dividendų

Projektu siūloma griežtinti metinių išmokų (tantjemų) išmokėjimą. Maksimalus metinių išmokų (tantjemų) dydis būtų ribojamas skaičiuojant jį ne nuo viso bendrovės pelno, o nuo išmokėtų dividendų. Taip sukuriama metinių išmokų (tantjemų) priklausomybė nuo dividendų dydžio ir jų mokėjimo.

Verslo ir finansų praktikoje metinės išmokos (tantjemos) apibrėžiamos kaip už atliktą rezultatyvų valdymo darbą papildomai nuo fiksuoto atlyginimo ar kitų premijų mokama tam tikra pelno dalis. Jomis siekiama padidinti valdytojų suinteresuotumą veiklos rezultatu – pelnu ir taip geriau tarnauti akcininkų interesams. Projektas metines išmokas (tantjemas) siūlo susieti tik su dalimi bendrovės pelno – dividendais. Tai grindžiama akcininkų apsauga nuo nesąžiningo pelno paskirstymo. Tačiau vertėtų atkreipti dėmesį, kad akcininkų interesas įmonėje nebūtinai yra vien gauti dividendus, bet gali būti ir plėtra, akcijų vertės didinimas, kas vyksta, jei nėra paskirstomi dividendai. Be to, sprendimą dėl metinių išmokų (tantjemų) priima visuotinis akcininkų susirinkimas, todėl jo rankose yra apsaugos priemonės nuo nepagrįstų ar neproporcingų, mažinančių jo pelno dalį, metinių išmokų (tantjemų) skyrimo. Nuo kokios pelno dalies skaičiuoti metines išmokų (tantjemas) turėtų nuspręsti patys bendrovės savininkai – akcininkai.

Dėl metinių išmokų (tantjemų) ir dividendų apmokestinimo

Įstatymo projekto autorių teigimu, maksimalaus metinių išmokų (tantjemų) dydžio ribojimas būtinas siekiant išvengti piktnaudžiavimo mokesčių sistema. Metinės išmokos (tantjemos) nepagrįstai laikomos mokestine lengvata ar mokesčių vengimo įrankiu, įstatymo projekto autoriai nepateikia mokesčių vengimo įrodymų. Metinių išmokų (tantjemų) apmokestinimas lyginamas su dividendų apmokestinimu.

Šiuo metu dividendai yra labiau apmokestinti už metines išmokas (tantjemas): pirma, dividendams taikomas 20 proc. gyventojų pajamų mokesčio (GPM) tarifas, antra, akcininkai du kartus moka mokesčius už dividendus – kaip bendrovės savininkai per pelno mokestį ir kaip galutiniai gavėjai per GPM. Nuo 2010 m. skaičiuojant apmokestinamąjį pelną, metinės išmokos (tantjemos) laikomos leidžiamais atskaitymais ir pelno mokestis nuo jų nemokamas, o galutinis gavėjas apmokestinamas 15 proc. GPM tarifu.

Tačiau tai, kad metinės išmokos (tantjemos) yra santykinai mažiau apmokestintos, palyginti su dividendais, nereiškia, kad būtina riboti galimybes išmokėti metines išmokas (tantjemas), kurios turi kitą paskirtį nei mokami dividendai. Tokiu dar labiau diferencijuotu apmokestinimo reguliavimu, mokesčių problemos nebus sprendžiamos, o tik papildomai suvaržomos akcininkų teisės spręsti dėl mokėjimų savo bendrovėje.

Tinkamiausias mokesčių problemų sprendimas būtų panaikinti skirtumą tarp metinių išmokų (tantjemų) ir dividendų apmokestinimo. Todėl siūlome suvienodinti pajamoms iš paskirstyto pelno taikomą GPM tarifą su kitoms pajamoms taikomu tarifu (15 proc.) ir panaikinti dividendų apmokestinimą pelno mokesčiu arba nenustatyti apribojimų maksimaliam metinių išmokų (tantjemų) dydžiui ir joms taikyti šiuo metu dividendams taikomą apmokestinimą.

Atsižvelgdami į tai, siūlome ne griežtinti metinių išmokų (tantjemų) mokėjimo reguliavimą, o atsisakyti dvigubo dividendų apmokestinimo ir sumažinti pajamoms iš paskirstyto pelno taikomą GPM tarifą nuo 20 iki 15 proc.