LLRI siūlo skubiai taisyti VMI komentarą „Dėl investicijų apskaičiavimo tvarkos“

Valstybinės mokesčių inspekcijos (VMI) paskelbtas Juridinių asmenų pelno mokesčio įstatymo 21 straipsnio komentaras prieštarauja Juridinių asmenų pelno mokesčio įstatymui. Todėl Lietuvos laisvosios rinkos institutas (LLRI) kreipėsi į Finansų ministeriją ir VMI, siūlydamas kuo skubiau ištaisyti Įstatymui prieštaraujančias komentaro nuostatas. Instituto ekspertų nuomone, tai būtina padaryti, nelaukiant neišvengiamų komplikacijų ir nesukuriant įtampos tarp mokesčių mokėtojų ir administratorių.

 

Juridinių asmenų pelno mokesčio įstatymo 21 straipsnio vasario 8 dienos komentaro Nr. 07-06/1297 „Dėl investicijų skaičiavimo tvarkos“ 5 dalyje teigiama, jog turto vertės padidėjimas dėl remonto, kuomet turto įsigijimo vertė didinama remonto sąnaudų suma (išskyrus rekonstrukciją), nelaikomas investicija. Ši nuostata skirta tiek pirmajam, tiek antrajam investicijos apskaičiavimo būdui.

 

„Tokiu būdu susiaurinama investicijų sąvoka, o kadangi tai daroma, pasibaigus metams, įmonėms reikia perskaičiuoti finansines ataskaitas. Tačiau pakeisti per metus padarytų sprendimų dėl investicijų įmonės nebeturi galimybės. Už padarytas investicijas jas baudžia įstatymo nenumatyti mokesčiai“, sakė LLRI prezidentė Elena Leontjeva.

 

Siekdamas, jog poįstatyminiai aktai neiškreiptų įstatyme įtvirtintų nuostatų, LLRI atkreipia Finansų ministerijos ir VMI dėmesį į tai, jog minėto komentaro 5 dalies nuostata prieštarauja Lietuvos Respublikos juridinių asmenų pelno mokesčio įstatymui ir siūlo nedelsiant taisyti komentarą.

 

LLRI tikisi, kad padaryta klaida bus geranoriškai ištaisyta.