LLRI kreipėsi į Seimo kanceliarijos Teisės departamentą dėl NT mokesčio pakeitimų prieštaravimo įstatymams

Lietuvos laisvosios rinkos institutas kreipėsi į Seimo kanceliarijos Teisės departamentą, ragindamas pateikti išvadą dėl gruodžio 2 d. plenariniame posėdyje numatyto svarstyti Nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo Nr. X-233 6 ir 7 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIP-1324(2).

Lietuvos laisvosios rinkos instituto vertinimu, svarstomas projektas Nr. XIIP-1324(2) prieštarauja Teisėkūros pagrindų ir Mokesčių administravimo įstatymams.

Įstatymo projekte Nr. XIIP-1324(2) numatyta, kad įstatymo projekto nuostatos įsigaliotų 2015 m. sausio 1 d.

Teisėkūros pagrindų ir Mokesčių administravimo įstatymuose nustatyta, kad Lietuvos Respublikos mokesčių įstatymai, nustatantys naujus mokesčius, naujus mokesčio tarifus, mokesčio lengvatas, sankcijas už mokesčių įstatymų pažeidimus arba iš esmės pakeičiantys apmokestinimo tam tikru mokesčiu tvarką ar apmokestinimo teisinio reglamentavimo bei taikymo principus, įsigalioja ne anksčiau kaip po šešių mėnesių nuo oficialaus paskelbimo dienos.

Mokesčių administravimo įstatyme taip pat nurodyta, šios taisyklės laikymąsi turi užtikrinti Lietuvos Respublikos Seimas.

Teisėkūros pagrindų ir Mokesčių administravimo įstatymuose numatyta išimtis, kad 6 mėn. prisitaikymo laikotarpio taisyklė negalioja su atitinkamų metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu susijusiems Lietuvos Respublikos mokesčių įstatymų pakeitimams.

Tačiau svarstomas projektas Nr. XIIP-1324(2) neatitinka šios išimties dėl su biudžetu susijusių pakeitimų, nes:

  • projektas Nr. XIIP-1324 buvo įregistruotas 2013 m. gruodžio 10 d., t.y. beveik metai iki 2015 m. biudžeto projekto pateikimo Seime;
  • projekto XIIP-1324 Vyriausybė neteikė Seimui kartu su biudžeto įstatymo projektu Nr. XIIP-2381;
  • Vyriausybės išvada dėl projekto XIIP-1324 buvo pateikta 2014 m. spalio 27 d., tuo tarpu biudžeto įstatymo projektas Nr. XIIP-2381 Seimui buvo pateiktas 11 dienų anksčiau – 2014 m. spalio 16 d.;
  • pajamos, planuojamos gauti priėmus projektą Nr. XIIP-1324(2) neatsispindi nei pirminiame biudžeto projekte XIIP-2381, nei Vyriausybės patobulintame projekte Nr. XIIP-2381(2).

Tai reiškia, kad projektas nėra susijęs su 2015 m. valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projektu Nr. XIIP-2381 ir Vyriausybės patobulintu projektu Nr. XIIP-2381(2).

Todėl Teisėkūros pagrindų ir Mokesčių administravimo įstatymuose numatyta išimtis, kada 6 mėn. prisitaikymo laikotarpis negalioja, netinka Nekilnojamojo turto mokesčio pataisoms XIIP-1324(2).

Dėl šių priežasčių svarstomo projekto XIIP-1324(2) priėmimas ir įsigaliojimas prieštarautų Teisėkūros pagrindų ir Mokesčių administravimo įstatymams ir būtų neteisėtas.

Raginame Seimo kanceliarijos Teisės departamentą pateikti išvadą dėl projekto Nr. XIIP-1324(2).