Laisvės nuo mokesčių diena šiemet ateis gegužės 3-iąją

Lietuvos laisvosios rinkos instituto ekspertai (LLRI) apskaičiavo, jog šiemet Laisvės nuo mokesčių diena Lietuvoje išaus gegužės 3 d., šeštadienį. 2003 metais vidutinis Lietuvos pilietis turėjo dirbti 122 dienas, kad išlaikytų valdininkiją ir vis dar valstybės žinioje esančias sritis – sveikatos ir socialinę apsaugą, švietimą, krašto apsaugą ir policiją.

 

Laisvės nuo mokesčių diena – tai simbolinė diena metuose, kai vidutinis mokesčių mokėtojas nustoja dirbti valdžiai ir pradeda dirbti sau. Tai yra santykinės mokesčių naštos rodiklis, parodantis, kokią žmogaus sukuriamų gėrybių dalį paima valdžia ir perskirsto per nacionalinį biudžetą ir nebiudžetinius fondus. LLRI mokesčių naštą skaičiuoja kaip visų prognozuojamų valstybės mokestinių pajamų ir bendrojo nacionalinio produkto santykį.

 

Šiais metais Laisvės nuo mokesčių diena ateina 1 diena anksčiau nei pernai. Tačiau tai toli gražu nerodo, jog lietuviai pradėjo mokėti mažiau mokesčių. Greičiau priešingai – valstybės funkcijų finansavimas absoliučia suma stipriai išaugo. Nors augantis bendrasis vidaus produktas sudarė prielaidas žymiai sumažinti santykinę mokesčių naštą, tačiau ekonomikos klestėjimu buvo pasinaudota ne žmonių, o biudžeto labui.

 

LLRI Laisvės nuo mokesčių dieną skaičiuoja nuo 1993 metų. Nuo 1993 metų laisvės nuo mokesčių diena gana sparčiai tolo, o po 1998 metų mokesčių naštos augimo tempas sulėtėjo. Jei 1993 metais laisvės nuo mokesčių diena atėjo balandžio 13 dieną, tai 1995 metais – jau balandžio 27 dieną, 1998 metais – gegužės 13 dieną, 1999 ir 2000 metais – gegužės 16 dieną. Nuo 2001 metų laisvės nuo mokesčių diena ėmė artėti – gegužės 15-oji, o 2002 metais – gegužės 4-oji.