Kaip keisis ekonomikos ir verslumo ugdymas mokyklose?


Gegužės 11 d. Lietuvoje buvo minima Pagarbos mokesčių mokėtojams diena. Jos metu yra siekiama informuoti šalies gyventojus apie jų sumokamus mokesčius ir sritis, kuriose jie yra panaudojami, didinti suvokimą, kad mokesčių mokėtojų veikla ir indėlis yra valstybės gerovės pagrindas. Kaip vystisis ekonomikos ir verslumo ugdymas Lietuvoje klausykite šioje „Ekonomika šiandien” laidoje.

Vienas iš būdų didinti ekonomikos išmanymą ir finansinį gyventojų raštingumą – ekonominį mąstymą, verslumo gebėjimus diegti dar mokykloje. Tai darosi vis aktualiau – pasaulyje vykstantys globalizacijos, skaitmenizacijos procesai nuolat kelia naujus reikalavimus švietimo sistemai. Ugdymo turinio atnaujinimas atsižvelgiant į socialinio ir ekonominio gyvenimo raidą ir nuolat kintančius visuomenės poreikius – viena svarbiausių jos pertvarkos sričių. Jaunuoliams vis aktualesni darosi orientavimosi rinkoje, asmeninių finansų tvarkymo, globalinių ekonominių procesų supratimo įgūdžiai.

Apie tai, kaip atrodo ekonomikos ir verslumo ugdymas Lietuvoje šiandien bei kokių pokyčių galima tikėtis atnaujinant bendrojo ugdymo programas, laidoje diskutuoja „Turing school“ ir Vilniaus privačios gimnazijos ekonomikos ir verslumo mokytojas Klaudijus Melys ir ekonomikos ir verslumo mokytoja Laima Girdauskiene iš Kauno Saulės gimnazijos.