K.Leontjeva. Ką politikai žada mokesčių srityje?

Lietuvoje turime sudėtingą mokesčių sistemą, kurios pokyčiai dažniausiai neprognozuojami. Įprasta manyti, kad mokesčiai Lietuvoje maži, nes mokesčiais surenkama tik apie 30 proc. bendrojo vidaus produkto. Iš tiesų – Lietuvoje ne maži mokesčiai, o mažas mokesčių surinkimas.

Dideli mokesčiai nulemia žemas pajamas, be to, dalis gyventojų ir ūkio subjektų veikia šešėlyje. Dalis klaidų, padarytų naktinės mokesčių reformos metu, išlieka neištaisytos. Pavyzdžiui, jau ketvirtus metus galioja „laikinai“ pakeltas pridėtinės vertės mokesčio (PVM) tarifas, padidinta mokesčių našta smulkiam verslui. 2011 m. pabaigoje buvo vėl didinami mokesčiai – įvestas nekilnojamojo turto (NT) mokestis gyventojams, galimai didesnis žemės mokestis. Jau ilgą laiką netyla diskusijos dėl progresinio gyventojų pajamų mokesčio tarifo. Kaip šiais klausimais pasisako politinės partijos savo programose? Kuri žada didinti mokesčius? Ar bent viena partija siūlo juos mažinti?

Analizuojame aštuonių partijų programas ir pliusus duosime priemonėms, mažinančioms mokesčių naštą (tiek standartinius tarifus, tiek apskritai mokesčių skaičių) ir paliekančioms daugiau pinigų gyventojų kišenėje, mažinančioms administravimo sudėtingumą, darančioms mokesčių sistemą labiau prognozuojama. Minusus duosime tam prieštaraujančioms priemonėms, taip pat nuostatoms, kurios iškreiptų rinką, mažintų sistemos skaidrumą ir sudarytų sąlygas korupcijai.

Darbo partija – yra gerų siūlymų, bet ir polinkis plėsti neskaidrias lengvatas

Pliusai:Už nuostatas 1) neleisti mokesčių įstatymų keisti kartu su biudžetu, 2) mažinti nekomerciniam NT taikomą mokesčio tarifą, 3) apjungti NT ir žemės mokestį, 4) svarstyti PVM tarifo mažinimą, 5) neįvesti progresinio GPM tarifo. Šių priemonių įgyvendinimas padarytų mokesčių sistemą stabilesne ir sudarytų prielaidas mažesniems mokesčiams.

Taip pat dalinis pliusas už nuostatą, kad mokesčių įstatymų negalima keisti dažniau kaip 2 kartus per 4 metus. Tai padidintų mokesčių sistemos stabilumą. Tačiau blogos ir painios sistemos stabilumo juk nenorime? Todėl galima būtų įteisinti, kad mokesčių mažinimas galėtų vykti ir dažniau.

Minusai: Siūloma susigrąžinti dalį sumokėto GPM ir PVM, tačiau tai tik padidintų sistemos painumą, iškreiptų rinką, sudarytų prielaidas korupcijai ir neskaidriems susitarimams, kokius kriterijus atitinkančios įmonės galėtų mokėti mažiau mokesčių. Lengvata įmonėms, įdarbinančioms specialioms kategorijoms priklausančius žmones (tarkim, neįgaliuosius), Lietuvoje jau galiojo ir tuomet ši lengvata buvo lydima skandalų. Lengvatos grąžinimas reikštų, kad naujų skandalingų mokesčių lengvatų taikymo atvejų sulauktume ir ateityje. Daug skaidriau ir paprasčiau būtų mažinti mokesčius visiems vienodai.

Tėvynės sąjunga –Lietuvos krikščionys demokratai – grasina didesniais mokesčiais

Pliusai:Už nuostatas 1) įvesti „Sodros“ įmokų „lubas“, 2) nekeisti pelno mokesčio tarifo, 3) įvertinti mažesnio investicijų apmokestinimo efektyvumą, su galimybe šią taisyklę padaryti nuolatine, 4) siekti mokesčių konsolidavimo į paprastesnius, aiškesnius, lengviau tvarkomus. Šių nuostatų įgyvendinimas sumažintų darbo jėgos apmokestinimą, potencialiai skatintų investicijas.

Minusai:Už nuostatas 1) padaryti NT mokestį visuotiniu, 2) įvesti automobilių mokestį, 3) didinti pensijai kaupti norinčių gyventojų „Sodros“ įmoką, 4) nemažinti PVM tarifo, 5) nuoseklumo stoką lengvatų klausimu. Rinkiminėje programoje teigiama, kad siekiama sumažinti darbo jėgos apmokestinimą ir sumažėjusias pajamas surinkti apmokestinus konkrečius objektus, kaip kad NT ar automobilius, motyvuojant, kad šie mokesčiai mažiausiai žalingi ekonomikai. Tačiau reikėtų galvoti ne tik apie ekonomiką, bet ir apie gyventojus: juk mokesčiai išaugtų būtent jiems! Programoje taip pat siūloma neatstatyti pensijų kaupimo įmokos tarifo iki 5,5 proc. ir numatyti, kad kaupimui jie turės papildomai skirti 2 proc. pajamų. Visa tai reiškia, kad bendra mokesčių našta išaugtų.

Svarstant dėl PVM tarifo konservatorių programos autoriai teigia, kad jo mažinimas prieštarautų pažadui sustabdyti skolos augimą. Tačiau lygiai taip pat atsisakymas mažinti PVM tarifą prieštarautų jų pažadui, kad PVM didinimas yra laikinas. Abu pažadus galima būtų įgyvendinti mažinant ir PVM tarifą, ir biudžeto išlaidas.

Kalbant apie mokesčių lengvatas – trūksta partijos pozicijos nuoseklumo. Teigiama, kad bus mažinamos lengvatos ir išimtys, tačiau čia pat siūloma skirti mokestines lengvatas kultūrai ir gyventojams, saugantiems savo sveikatą. Programoje taip pat giriamasi, kad šioje kadencijoje buvo įvestos lengvatos norintiems kurti šeimos verslą ir pirmą kartą įsidarbinantiems asmenims, pasisakoma dėl „išsaugotų PVM lengvatų kompensuojamiems vaistams“. Neaišku, kaip ši pozicija (arba pozicijos) bus suderinta su ankstesne nuostata daryti mokesčius paprastesnius ir aiškesnius.

Lietuvos socialdemokratų partija – norint pasiekti partijos užsibrėžtus tikslus, reikėtų neįvesti progresinių mokesčių

Pliusai:Už nuostatas: 1) taisyti „naktinės“ mokesčių reformos klaidas, 2) mažinti smulkiam ir vidutiniam verslui tenkančią mokesčių ir administracinę naštą, 3) užtikrinti mokestinės aplinkos stabilumą numatant, kad apie naujų mokesčių įvedimą bus skelbiama ne vėliau kaip prieš 6 mėn. iki jų įsigaliojimo.

Tačiau rinkėjams būtų naudinga žinoti, ką konkrečiai socialdemokratai vadina „naktinės“ mokesčių reformos klaidomis. Pavyzdžiui, ar klaida buvo didinti PVM tarifą ir ar partija žada jį mažinti? Kol kas abstraktus nuostatos formulavimas atveria kelią PVM mažinimui, o tai išties gera žinia mokesčių mokėtojams. Nuostata dėl naujų mokesčių taisyklių įsigaliojimo ne anksčiau kaip po 6 mėn. nuo jų paskelbimo yra sveikintina ir būtų ypač naudinga.

Minusai:Už nuostatas: 1) įvesti progresinį GPM tarifą, 2) numatyti aukštesnį NT mokesčio tarifą brangiau įvertintam turtui, 3) nuoseklumo stoką. Viena vertus, norima įvesti progresinius mokesčius ir didinti mokesčių naštą daugiausia pridėtinės vertės sukuriantiems žmonėms. Kita vertus, pasisakoma, kad „bus kuriama žinių ir kūrybinė visuomenė“, norima „pažangaus augimo“ ir teigiama, kad mokesčių sistema „negali žlugdyti verslo ir gamybos“. Jeigu partija siekia įgyvendinti užsibrėžtus tikslus dėl pažangaus augimo ir žinių visuomenės, progresiniai mokesčiai nėra tinkama priemonė šiam tikslui pasiekti.

Tvarka ir teisingumas – sieks supaprastinti, bet patys žada dar apsunkinti

Pliusai:Už nuostatas 1) paprastinti mokesčių sistemą, 2) pasiekti, kad pagal mokesčių sistemos paprastumą, skaidrumą ir stabilumą Lietuva taptų viena patraukliausių šalių investicijoms. Partija žada pasiekti, kad mokesčiai nebūtų keičiami mažiausiai trejus metus. Tačiau, kaip jau minėta, šis siekis teigiamas, tik jei mokesčių sistema gera. Mokesčių mažinimui nereikėtų taikyti limitų.

Minusai:Už nuostatas 1) įvesti progresinį GPM tarifą, 2) labiau apmokestinti nenaudojamą žemę. Šių nuostatų įgyvendinimas padidintų gyventojams tenkančią mokesčių naštą, padarytų mokesčių sistemą sudėtingesne ir mažiau skaidria. Kalbant apie nenaudojamą žemę, reikėtų pirmiausia atsakyti į klausimą, kodėl ji nenaudojama – galbūt žemės savininkams trukdo biurokratiniai mechanizmai, nepagrįstai užtrukęs žemės paskirties keitimo derinimas ir pan.?

Liberalų ir centro sąjunga – konkretūs pažadai mažinti mokesčius, svarbu juos įgyvendinti

Pliusai:Už nuostatas 1) mažinti PVM tarifą iki 19 proc., 2) neapmokestinti investicijų pelno mokesčiu, 3) mažinti mokesčius, ypač darbo pajamų. Šių nuostatų įgyvendinimas sumažintų mokesčių naštą, padidintų gyventojų pajamas ir sudarytų prielaidas ekonominiam augimui. Taip pat pliusas už tai, kad partija pasisako už mažesnį ir efektyvesnį viešąjį sektorių, kas leistų sutaupyti mokesčių mokėtojų lėšas.

Minusai:Partija žada paramą atskiriems ūkio sektoriams (leidybai, meno ir kultūros veiklai), bet geresnių veiklos sąlygų juk reikia visiems, ne tik išskirtiems sektoriams.

Liberalų sąjūdis – daug pažadų mažinti mokesčius, vėlgi, svarbu – įgyvendinti

Pliusai:Už nuostatas 1) nedidinti esamų ir neįvesti naujų mokesčių, 2) įvesti 3500 litų dydžio „lubas“ „Sodros“ įmokoms, 3) atsisakyti mažareikšmių mokesčių, 4) nepritarti progresiniam GPM tarifui, 5) panaikinti diskriminacinį dividendų apmokestinimą, suvienodinant GPM tarifą ties 15 proc. lygiu, 6) neapmokestinti investicijų pelno mokesčiu, 7) mažinti degalų akcizus, 8) sujungti žemės ir NT mokestį į vieną. Konkrečios nuostatos, kurių įgyvendinimas sumažintų gyventojams tenkančią mokesčių naštą ir sudarytų sąlygas ekonomikos augimui.

Minusai:Gerai, kad pripažįstama, jog mokesčiai Lietuvoje yra dideli, tačiau juos reikėtų mažinti visiems nepriklausomai nuo to, kiek vaikų žmogus turi ar kiek metų veikia jo įmonė.

Krikščionių partija – sveikintini siūlymai mažinti mokesčius

Pliusai:Už nuostatas 1) mažinti mokesčius, 2) neapmokestinti investicijų pelno mokesčiu, 3) taikyti proporcinį GPM tarifą, 4) mažinti PVM iki 20 proc., 5) įvesti „lubas“ „Sodros“ įmokoms. Krikščionių partija pateikė daug gerų ir konkrečių siūlymų, kurių įgyvendinimas sumažintų gyventojams tenkančią mokesčių naštą ir sudarytų prielaidas ekonomikos augimui.

Minusai:Sąlyginis minusas už nuostatą plėsti mokesčių mokėtojų bazę. Ši nuostata yra pakankamai nekonkreti, todėl sunku ją vertinti vienareikšmiškai – neaišku, kokios pajamos būtų apmokestinamos kokiu mokesčiu, tačiau tendencija yra pavojinga.

Sąjunga TAIP – gerai, bet galėjo būti geriau

Pliusai:Už nuostatas 1) neįvesti progresinio GPM tarifo, 2) padaryti mokesčių administravimo sistemą aiškesne ir paprastesne, 3) apmokestinti valstybės ir savivaldybių valdomą NT, 4) neapmokestinti investicijų pelno mokesčiu, 5) mažinti mokesčių skaičių, 6) nepritarti ES politikos harmonizavimui ES lygmeniu, 7) nepritarti pirmo būsto apmokestinimui NT mokesčiu. Ši partija bene vienintelė, pasiryžusi apmokestinti valstybės ir savivaldybių valdomą NT, o tai yra sveikintinas pažadas. Taip pat partija primena, kad yra ne tik mokesčių didinimo kelias, bet ir geresnis valstybės turto panaudojimas, privatizavimas, viešojo bei privataus kapitalo partnerystė, tad tai parodo platesnį požiūrį į viešuosius finansus.

Minusai:Už nuostatas1) taikyti skirtingą PVM tarifą, kai kuriems pakeliant iki 25, proc., 2) neįvesti „lubų“ „Sodros“ įmokoms. Diferencijuotas PVM tarifas iškreiptų rinką, padarytų mokesčių sistemą mažiau skaidria, sudarytų prielaidas korupcijai nustatant, kurioms prekėms ir paslaugoms nustatomi PVM tarifai. Be to, šios nuostatos įgyvendinimas prieštarautų siekiui remtis gerąja užsienio praktika: programoje teigiama, kad „daugiausia mokesčių surenkančios šalys išsiskiria nesudėtinga mokesčių sistema, nedidele mokesčių tarifų įvairove“, o partija siūlo Lietuvoje esančią tarifų įvairovę dar labiau didinti.

Taip pat galima skirti dalinį minusą už tai, kad partija pritartų antrojo (ir paskesnio) būsto apmokestinimui NT mokesčiu.

Apibendrinimas

Perspektyvos mokesčių mokėtojams nėra itin niūrios. Tik dvi iš nagrinėtų partijų savo rinkimų programose pasisako už progresinius mokesčius. Tačiau jeigu jų įgyvendinama politika bus nuosekli ir kryptinga siekiant užsibrėžtų tikslų (pažangaus augimo, žinių visuomenės), yra pagrindo tikėtis, kad siekio įvesti progresinius mokesčius galiausiai bus atsisakyta dėl jo žalos gyventojams ir ekonomikai. Trys partijos pasisako už „lubų“ „Sodros“ įmokoms įvedimą, o tai sumažintų gyventojams tenkančią mokesčių naštą. Dvi partijos žada mažinti PVM tarifą, keturios – neapmokestinti investicijų pelno mokesčiu, o tai leistų ekonomikai augti.

Partijų programose ryški tendencija, jog dauguma partijų pripažindamos poreikį mažinti mokesčius tai daro eklektiškai, siūlydamos išimtis atskiriems sektoriams, įmonėms ar namų ūkiams pagal įvairius kriterijus. Pasiekti esminį, juntamą mokesčių sumažinimą galima tik mažinant mokesčius visiems, o ne atsirenkant laimėtojus ir pralaimėtojus.

Absoliuti dauguma partijų siekia paprastos, stabilios ir suprantamos mokesčių sistemos. Tiesa, kaip to pasiekti, kol kas tiksliai nežino nei viena. Vienas iš būdų mažinti sistemos sudėtingumą būtų mažinant mokesčių skaičių, už ką pasisako kelios partijos. Taipogi partijos supranta, kad mokesčių mokėtojams reikia suteikti laiko prisitaikyti prie pokyčių mokesčių srityje, todėl siūloma uždrausti keisti mokesčius kartu su biudžetu. Tai teikia vilties, kad naujasis Seimas nepakartos dabartinio Seimo klaidos ir nepradės savo veiklos nuo drastiškų pokyčių mokesčių srityje tvirtinant 2013 m. valstybės biudžetą.