Gresia naujas mokestis

Lietuvos laisvosios rinkos institutas (LLRI) ragina Vyriausybę atsisakyti numatomo prekių pakuotės apmokestinimo ir laikytis Vyriausybės programos nuostatų neįvesti naujų mokesčių ir nedidinti mokesčių naštos.

 

Numatomas pakuotės apmokestinimas remiasi ydingais principais ir neišspręs aplinkos teršimo problemų. Bet kokio daikto pakuotė savaime nėra teršalas, o jos žalingumas aplinkai priklauso nuo tolimesnio panaudojimo. Pavyzdžiui, stiklinė tara gali būti panaudojama dar kartą arba kaip žaliava, popierinė pakuotė taip pat gali būti perdirbama ar panaudojama kurui. Taigi, priešingai deklaruojamam tikslui, būtų apmokestinti ne tik gamtai kenksmingi, bet ir kiti daiktai. Tokio mokesčio įvedimas gali sumažinti paskatas perdirbti panaudotą pakuotę.

 

„Bet koks daiktas po vartojimo yra arba žaliava kitiems daiktams gaminti, arba atlieka. Pakuotės apmokestinimas mokesčiu už „aplinkos teršimą“ neturi nei kiek daugiau prasmės, nei kitų daiktų, pvz. drabužių, knygų, baldų, apmokestinimas šiuo mokesčiu,“ teigia LLRI ekspertas Remigijus Šimašius.

Pakuotės apmokestinimas numato naują apmokestinimo objektą. Jo įvedimas padidintų ir taip didelę mokesčių naštą, apsunkindamas verslo sąlygas, ypač susijusiose srityse, ir pakenkdamas vartotojams, kuriems už tą pačią prekę tektų mokėti brangiau. Siūlomų nuostatų įdiegimas taip pat sukeltų administravimo problemų, išplėstų biurokratijos mastus.

 

LLRI nuomone, mokestis už aplinkos teršimą galėtų būti ir yra taikomas tik tais atvejais, kuomet į aplinką išmesti teršalai padaro neginčijamą žalą daugeliui žmonių (pvz. degimo produktų išmetimo į aplinką atveju). Pakuotės atvejis yra ne toks. Taršos apmokestinimas yra blogesnė priemonė už žalos išieškojimą ir atlyginimą asmenims, nukentėjusiems nuo taršos.

 

Teršalų tvarkymas ir utilizavimas yra ūkinė veikla, kuri gali ir turi būti vykdoma privačiai bei duoti pelną. Siekiant, kad ši veikla surastų nišą rinkoje, būtina, kad ja neužsiimtų ir nekontroliuotų valstybė.

 

Numatomos pakuotės apmokestinimo priemonės yra netinkamos iš esmės ir turės daugybę neigiamų pasekmių, todėl LLRI siūlo jų atsisakyti.