Ekspertizė. Dėl Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo 34 straipsnio papildymo įstatymo projekto Nr. XIP-2610

Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo 34 straipsnio papildymo įstatymo projektu (toliau – Įstatymo projektas) siekiama spręsti problemą, kuomet mažmeninės prekybos įmonės pagal Akcizų įstatymo 34 straipsnį negali parduoti cigarečių galutiniam vartotojui už didesnę kainą negu didžiausia mažmeninė kaina, nurodyta ant banderolės.

Tokia tvarka mažmeninėms prekybos įmonėms gali sukelti problemų, kuomet skirtumo tarp suderėtos cigarečių didmeninės kainos ir ant banderolių nurodytos didžiausios mažmeninės kainos neužtenka tam, jog būtų padengtos mažmeninių prekybos įmonių sąnaudos. Įprastai mažmeninės prekybos įmonės turi teisę laisvai nustatinėti mažmeninę prekybos kainą, todėl gali ją derinti prie patiriamų sąnaudų. Tačiau mažmeninės prekybos cigaretėmis rinkoje ši galimybė yra apribota įstatymu.

Atkreipiame dėmesį, jog problema, kuri yra sprendžiama Įstatymo projektu, kyla iš valstybės reguliavimo, t.y. harmonizuotos ES akcizų politikos taisyklių, kuriose šalims narėms numatyta pareiga taikyti vertybinį akcizų tarifo elementą. Taigi, Akcizų įstatymo nuostatų sukeltą problemą siūloma spręsti nauju, detalesniu reguliavimu.

Įstatymo projekto aiškinamajame rašte teigiama, jog Akcizų įstatyme numatytas „kainų formavimo principas, kai galutinę prekės kainą formuoja vienas monopolistas, ne tik pažeidžia laisvos rinkos principus, bet prieštarauja Kainų įstatymo 2 str. 1 ir 2 daliai“. Pagal Akcizų įstatymą mažmeninėms prekybos įmonėms iš tiesų yra apribojama teisė laisvai nustatyti mažmeninę cigarečių kainą. Tačiau svarbu tai, jog mažmeninės prekybos įmonių antkainis (skirtumas tarp kainos, už kurią mažmeninės prekybos įmonės įsigyja cigaretes iš importuotojų ar gamintojų ir kainos, už kurią parduoda cigaretes galutiniams vartotojams) yra mažmeninės prekybos įmonių derybų su cigarečių gamintojais ar importuotojais objektas. Tai reiškia, jog pagal dabar galiojantį Akcizų įstatymą mažmeninės prekybos įmonėms nėra panaikinama galimybė derėtis dėl didmeninės cigarečių kainos, o taip pat ir dėl maksimalios mažmeninės kainos, numatomos ant banderolių, ir taip didinti skirtumą tarp cigarečių pirkimo ir pardavimo kainos. Taigi, nors mažmeninės prekybos grandyje valstybiniu reguliavimu yra panaikinamas vienas iš rinkos elementų – mažmeninės prekybos įmonių galimybė laisvai nustatyti galutinę cigarečių pardavimo kainą – išlieka derybų elementas tarp cigarečių gamintojų ar importuotojų ir tarp mažmeninės prekybos įmonių.

Įstatymo projektu siūloma įpareigoti cigarečių gamybos ar didmeninės prekybos įmones parduoti mažmeninėms prekybos įmonėms cigaretes 20 procentų mažesne kaina, nei nurodyta ant banderolės. Toks pasiūlymas, įtvirtindamas pastovų mažmeninės prekybos antkainį, panaikintų mažmeninėje cigarečių rinkoje likusį rinkos elementą, t.y. derybas tarp cigarečių gamintojų ar importuotojų ir mažmeninės prekybos įmonių. Faktiškai šis pasiūlymas prilygsta kainų reguliavimui, kuris panaikintų rinkos santykius cigarečių mažmeninėje prekyboje.

Siekiant įvesti daugiau rinkos elementų į mažmeninę prekybą cigaretėmis būtina ieškoti būdų, kaip vykdant harmonizuotas ES akcizų politikos taisykles teisingai apskaityti vertybinį akcizo komponentą, tuo pat metu leidžiant mažmeninės prekybos įmonėms laisvai nustatyti galutinę pardavimo kainą. Taip nebūtų papildomai suvaržomi gamintojai ar importuotojai, o tuo pačiu metu mažmeninės prekybos įmonėms būtų suteikta teisė laisvai nustatyti galutinę prekės kainą, kuri padengtų jų patiriamas sąnaudas.

Tuo tarpu antkainio fiksavimas mažmeninės cigarečių prekybos sektoriuje tik sumažintų ar visiškai panaikintų rinkos santykius, kurių pagrindu gali būti įgyvendintas balansas tarp skirtingų rinkos dalyvių bei geriausiai tenkinami vartotojų poreikiai.
Be to, turint omenyje, jog cigarečių gamintojai ar importuotojai, priėmus Įstatymo projekto nuostatas, bandytų minimizuoti pajamų sumažėjimą, reikalavimas parduoti mažmeninėms prekybos įmonėms cigaretes su 20 procentų nuolaida sukurtų cigarečių gamintojams ir importuotojams motyvaciją didinti galutinę cigarečių kainą, o tai sukurtų sąlygas tolimesniam nelegalios cigarečių Lietuvoje rinkos plėtojimuisi.

Išvados ir pasiūlymai:
· Siekiant įvesti daugiau rinkos santykių į mažmeninę prekybą cigaretėmis, siūlome ieškoti būdų, kaip tenkinant harmonizuotas ES akcizų politikos taisykles teisingai apskaityti vertybinį akcizo komponentą tuo pat metu leidžiant mažmeninės prekybos įmonėms laisvai nustatyti galutinę pardavimo kainą.
· Siūlome nepritarti Įstatymo projektui ir neįvesti prievolės cigarečių gamintojams ar importuotojams parduoti cigaretes 20 proc. mažesne kaina negu didžiausia mažmeninė kaina, nurodyta ant banderolės. Tai apribotų rinkos santykius cigarečių prekyboje, sukurtų sąlygas galutinės cigarečių kainos didėjimui bei nelegalios rinkos augimui.