Ekspertizė. Dėl Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 21 straipsnio 1 dalies papildymo įstatymo projekto XP-1835

Lietuvos laisvosios rinkos instituto nuomone, tikslinga būtų nepritarti siūlomam Įstatymo projektui. Siekiant Aiškinamajame rašte numatyto tikslo – automobilių parko atnaujinimo – tikslinga būtų keisti Pridėtinės vertės įstatymą ir leisti įmonėms atskaityti išlaidas už naujų automobilių pirkimą, importą ir nuomą.
Įstatymo projekto nuostatos nėra tikslingos, nes siūloma Gyventojų pajamų mokesčio lengvata iškreiptų gyventojų ekonominius pasirinkimus. Siūlomos nuostatos nepagrįstai pagerintų padėtį tų gyventojų, kurie įsigyja naujus automobilius. Toks išskyrimas kartu diskriminuotų visus kitus gyventojus ir pažeistų mokesčių teisingumo principą. Be to, dar vienos lengvatos įtvirtinimas didintų mokestinės sistemos nenuoseklumą bei sudėtingumą, apsunkintų gyventojų pajamų mokesčio administravimą.
Svarbu prisiminti, kad pagal dabar galiojantį Pridėtinės vertės įstatymą negali būti atskaitomas pridėtinės vertės mokestis už lengvojo automobilio pirkimą, importą ir nuomą. Tokia tvarka pažeidžia Pridėtinės vertės mokesčio principą, pagal kurį apmokestinama turi būti tik pridėtinė vertė. Šiuo metu automobiliai yra nepagrįstai išskiriami iš kito turto, todėl iškreipiamos rinkos sąlygos, trikdoma įmonių veikla. Be to, tokia tvarka dirbtinai skatina automobilių parko senėjimą. Todėl derėtų keisti Pridėtinės vertės mokesčio įstatymą, leidžiant šio mokesčio atskaitą automobiliams.