Dėl Lietuvos Respublikos laikinojo solidarumo įnašo įstatymo

Seime registruoti trys atskiri įstatymo projektai, kuriais siūloma pakeisti iki 2025 m. birželio 17 d. galiojančio Laikinojo solidarumo įnašo taikymo terminą. Pirmuoju projektu (Nr. XIVP-3779) siūloma iš įstatymo pavadinimo išbraukti žodį „Laikinojo“ ir taip šį mokestį taikyti neterminuotai. Antruoju (Nr. XIVP-3836) ir trečiuoju (Nr. XIVP-3720) – terminą pratęsti dar metams, iki 2026 m. birželio mėn. Šie siūlymai prieštarauja 2023 m. gegužės 9 d. priimtame įstatyme numatytam įsipareigojimui, kad mokestis įvedamas tik dvejiems metams. Atsiliepdami į atsinaujinusias diskusijas dėl Laikinojo solidarumo įnašo ir kylančias rizikas dėl teisėtų lūkesčių bei teisėkūros principų nepaisymo, teikiame papildomus argumentus.

PARSISIŲSKITE EKSPERTIZĘ

PARSISIŲSKITE EKSPERTIZĘ

2023 m. pavasarį vykstant diskusijoms dėl „solidarumo“ mokesčio įvedimo Lietuvos laisvosios rinkos institutas (LLRI) išsakė argumentus, kad bloginti bankinio sektoriaus atsparumą ekonominio neapibrėžtumo laikotarpiu – neatsakingas žingsnis, o naujas išskirtinis mokestis pakenks Lietuvos investiciniam patrauklumui ir finansų sektoriaus konkurencingumui.

Svarbu atkreipti dėmesį, kad išsakytos pastabos dėl šio mokesčio žalos sektoriaus konkurencingumui ir investiciniam patrauklumui buvo atremiamos argumentu, kad mokestis įvedamas laikinai.

Kaip tada pažymėjo Lietuvos banko valdybos pirmininkas Gediminas Šimkus, būtent laikinumo saugiklis užtikrina, kad šalies konkurencinei aplinkai pakenkta nebūtų. Tarptautinis valiutos fondas (TVF) tuomet pabrėžė, kad: „svarbu, jog mokestis išliktų laikinas, tam, kad jis nebūtų traktuojamas kaip mokestis užsienio investicijoms, siekiant sumažinti galimą neigiamą poveikį bankinės sistemos efektyvumui“.

Be to, Lietuva yra vos viena iš keturių euro zonos šalių (kitos trys – Ispanija, Italija, Slovakija), priėmusi sprendimą įvesti papildomą bankų mokestį po pandemijos. Tai reiškia, kad rizikos dėl šalies finansų sektoriaus konkurencingumo, svarstant pratęsti mokesčio bankams galiojimą, turi būti vertinamos itin rimtai.

PARSISIŲSKITE EKSPERTIZĘ